DialNet Masters (V)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-26
Autor: 
Paweł Świątkowski
student informatyki na UAM w Poznaniu
Organizator: 

Telefonia DIALOG S.A.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
http://www.dialnetmasters.pl

 

Terminy: 

W roku 2012 konkurs został zawieszony.

 

Jest to konkurs wiedzy o internecie skierowany do uczniów gimnazjów i liceów. Składa się z pięciu etapów:

 • eliminacje szkolne
 • I etap on-line
 • II etap on-line
 • półfinał
 • finał.

Startujący w konkursie uczniowie działają w czteroosobowych grupach, rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne (np. trzeba podłączyć i skonfigurować router na czas). Podczas rywalizacji ważna jest współpraca w grupie, wiedza praktyczna oraz umiejętność korzystania np. z wyszukiwarek internetowych. Nagrodami są m.in. laptopy, iPody, prenumeraty magazynów komputerowych, a dla zwycięskiej drużyny - wycieczka zagraniczna.

DialNet Masters różni się od innych konkursów informatycznych tym, że koncentruje się na bardzo szerokim zakresie zagadnień związanych z internetem. Nie sprawdza wyłącznie wiedzy, ani umiejętności programistycznych. Wymaga od uczestników umiejętności zdiagnozowania sytuacji i często poprawnego odgadnięcia odpowiedzi na podstawie eliminacji pozostałych możliwości. Nie sprawdzi się więc tutaj jako przygotowanie siedzenie w książkach, ale raczej codzienne świadome korzystanie z komputera połączone z ciekawością i dociekliwością, których następstwem jest opanowanie jakiejś praktycznej umiejętności.

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku. Zasięg obejmował wówczas tylko Dolny Śląsk. Zwycięzcy pojechali w nagrodę do Paryża. Rok później konkurs stał się ogólnopolski, ale finał nadal odbywa się we Wrocławiu. W roku 2009 półfinały odbyły się w siedmiu polskich miastach, a do pierwszego etapu przystąpiło 35 000 uczniów. Nagrodą główną była wycieczka do Chin. W 2010 roku najlepsi Mastersi pojechali w nagrodę do Szwajcarii, gdzie zwiedzili m.in. CERN i siedzibę Google'a w Zurychu.

Konkurs został zawieszony w 2012 roku, kiedy Dialog został przejęty przez Netię. Obecnie odbywa się na zmienionych zasadach pod nazwą Net Masters Cup.

 

Skrót regulaminu: 
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych, liceów ogólnokształcących uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
 • Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjaliści i szkoły ponadgimnazjalne.
 • Są to zawody drużynowe. Biorą w nich udział 4-osobowe zespoły uczniów z jednej szkoły.
 • Do zawodów szkoła może zgłosić maksymalnie następujące liczby drużyn:
  a) 2 - jeśli liczy do 200 uczniów,
  b) 3 - jeśli liczy 201-500 uczniów,
  c) 4 - jeśli liczy powyżej 500 uczniów.
 • Do zakończenia etapów online nie ma możliwości dokonywania zmian w składach osobowych drużyn.

   

Przykładowe zadania: 

1. Używając użytkownika o nazwie Anonymous, możliwy jest dostęp do większości:
a) serwerów HTTP
b) serwerów SSH
c) publicznych serwerów FTP
d) anonimowych serwerów dowolnych usług

2. Komunikacja dwóch równorzędnych w kontekście realizacji usług sieciowych komputerów określana jest jako:
a) klient-klient
b) P2P
c) klient-serwer
d) person-to-person

3. Gdy telefonujemy za pomocą telefonu ISDN, nasz głos zamieniany jest na postać cyfrową w:
a) serwerze
b) routerze
c) telefonie ISDN
d) centrali ISDN

4. Jaki procent populacji Internautów może być uzależniona od Internetu?
a) do 6%
b) ok. 36%
c) ok. 50%
d) ponad 83%

 

Powrót na górę strony