Bóbr informatyczny (XVIII)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-01-1
Autor: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki UWr
Organizator: 

w Polsce

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Chopina 12/18,  87-100 Toruń
tel. 56 611 34 10, faks 56 611 29 87

Vulcan sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
tel. 71 375 15 00
e-mail: bobr@vulcan.edu.pl

www.bobr.edu.pl

 

Terminy: 

PRÓBA (rejestracja)
Senior (szkoły średnie): 1-17 X 2023
Junior (kl. VII-VIII SP): 1-18 X 2023
Benjamin (kl. IV-VI SP): 1-19 X 2023
Skrzat (kl. I-III SP): 1-20 X 2023

KONKURS (rejestracja)
Senior (szkoły średnie): 16 X - 14 XI 2023
Junior (kl. VII-VIII SP): 16 X - 15 XI 2023
Benjamin (kl. IV-VI SP): 16 X - 16 XI 2023
Skrzat (kl. I-III SP): 16 X - 17 XI 2023

KONKURS godz. 12-13
Senior (szkoły średnie): 14 XI 2023
Junior (kl. VII-VIII SP): 15 XI 2023
Benjamin (kl. IV-VI SP): 16 XI 2023
Skrzat (kl. I-III SP): 17 XI 2023

 

To międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Jego celem jest rozwój myślenia algorytmicznego wśród uczniów na wszystkich szczeblach edukacji, zwiększenie ich zaangażowania w stosowanie komputerów i technologii informacyjnej podczas nauki w szkole i w domu, rozwój twórczego podejścia do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół, w różnych krajach.

Zasady konkursu są bardzo podobne do matematycznego "Kangura". Odbywa się jednocześnie we wszystkich krajach. Pytania konkursowe związane są z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin, np. język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Nowością jest wprowadzenie kategorii wiekowej dla klas I-III SP.

 

Historia: 

Bóbr został zapoczątkowany w 2004 roku na Litwie (jako Bebras) na wzór międzynarodowego konkursu "Kangur Matematyczny". Polska była drugim krajem, w jakim konkurs przeprowadzono. Jest u nas organizowany od roku 2006 roku , a od roku 2010 przeprowadzany jest on-line. Od 2012 roku ma kategorię wiekową Skrzat dla klas I-III SP. W I polskiej edycji wzięło udział 1118 szkół oraz ponad 1800 uczniów z SP, ponad 2000 uczniów z GIM i ponad 2200 ze szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie w konkursie bierze udział 40 krajów i milion uczniów z pięciu kontynentów.

W 2015 roku Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr" został wyróżniony nagrodą Informatics Europe Best Practices in Education przez Informatics Europe.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs przeprowadzany jest w szkołach, w obecności opiekunów. Odbywa się w formie indywidualnego, jednorazowego testu on-line.
  • Każdy uczeń musi pracować samodzielnie na komputerze podłączonym do internetu z dowolnym systemem. Konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie na nim środowiska konkursu - do pobrania ze strony konkursu. Instalacja jest automatyczna.
  • Szkoła musi wcześniej zarejestrować się na stronie konkursu i zgłosić co najwyżej tylu uczestników, ile jest w szkole komputerów spełniających warunki konkursu. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny kod i hasło.
  • Test składa się z 24 pytań jednokrotnego wyboru podzielonych na trzy grupy ze względu na stopień trudności. Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut (12:00-13:00).
  • Na starcie uczeń otrzymuje 24 punkty. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 punktów w zależności od stopnia trudności pytania, za brak odpowiedzi - 0 punktów, a za błędną odpowiedź -0,75, -1 lub -1,25 punkta, w zależności od stopnia trudności pytania.
  • Wyniki konkursu przesyłane są przez system automatycznie do organizatora.
  • Komitet Organizacyjny wyłania laureatów i przyznaje nagrody I i II stopnia. Każdy zawodnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w konkursie.
  • Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbywa się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

  

Przykładowe zadania: 

SKRZAT

Zad. 1. Bóbr Bartek ma pięć stempli ponumerowanych od 1 do 5. Użył ich do utworzenia obrazka. W jakiej kolejności użył tych stempli?

a) 5-2-4-3-1   b) 5-2-3-4-1   c) 5-3-4-2-1   d) 5-4-2-3-1

Zad. 2. Profesorowie wsiadają do autobusu i chcą dojechać do trzech różnych miejsc docelowych. Autobus najpierw zatrzyma się przy lotnisku, następnie przy hotelu, a na końcu przy uniwersytecie. Bagażnik autobusu otwiera się tylko po jednej stronie. Kierowca autobusu chce włożyć walizki profesorów do bagażnika, jedna po drugiej tak, aby przy wysiadaniu można je było wyjąć bez przestawiania pozostałych. Która grupa walizek, powinna być włożona do bagażnika jako ostatnia?
a) profesorów, którzy wysiadają przy uniwersytecie
b) profesorów, którzy wysiadają przy hotelu
c) profesorów, którzy wysiadają na lotnisku
d) Nie ma znaczenia, która grupa walizek zostanie włożona do bagażnika jako ostatnia.

Zad. 3.  Dwoje przyjaciół Ania i Bartek szukają skarbów. Ania szuka skarbu oznaczonego na mapie numerem 1, a Bartek - oznaczonego numerem 2. Przyjaciele stoją w tym samym miejscu, a na swoich telefonach komórkowych, mają uruchomioną nawigację, która pokazuje kierunek, w jakim trzeba iść, aby znaleźć skarb. Ekrany telefonów są widoczne na rysunku, ale nie wiadomo, który telefon jest Ani, a który Bartka. W którym z miejscu na mapie stoją dzieci?

BENIAMIN

Zad. 1. Trzy mikrofony rozlokowano jak na rysunku. W tej samej chwili zaszczekał jeden z psów. Mikrofony wykryły dźwięk, co zostało pokazane na wykresach. Który pies zaszczekał? 

Zad. 2. Z którego zbioru elementów nie można złożyć kwadratu?

Zad. 3. W swoim kraju bobry mają ciekawy zestaw monet:
1 bobrocent, 7 bobrocentów, 12 bobrocentów i 22 bobrocenty. Pracujesz w banku i masz wydać bobrowi kwotę 25 bobrocentów. Jaka jest najmniejsza liczba monet, które użyjesz?

JUNIOR

Zad. 1. Bogdan chce ściąć 7 spośród 9 drzew, które rosną w okręgu w kolejności A, B, C, D, E, F, G, H, I, patrząc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Bogdan stoi przy drzewie A i postanowił postąpić w następujący sposób: najpierw idzie do najbliższego drzew zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ścina je. Stamtąd idzie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zatrzymuje się przy drugim w kolejności drzewie i ścina je. Kontynuuje ścinanie drzew na tej samej zasadzie, to znaczy zmienia kierunek przemieszczania się i zwiększa o 1 liczbę opuszczonych drzew, ale ignoruje po drodze te drzewa, które już ściął. Które drzewa nie zostaną w ten sposób ścięte?

Zad. 2. Robotowi można zadać wiele pytań. Może on na nie odpowiedzieć, niekoniecznie zachowując kolejność, ale na każde pytanie udziela tylko jednej odpowiedzi.
Kiedy robot dostaje pytanie, wyświetla na ekranie znak '?', a kiedy udziela odpowiedzi - wyświetla na '!'. Jeśli na ekranie pojawi się ciąg znaków ????!!, to oznacza, że robotowi zadano 4 pytania, a odpowiedział tylko na 2 z nich.

Jeśli robot udziela odpowiedzi, chociaż nie zadano mu pytania, to znaczy, że jest zepsuty. Który z następujących ciągów znaków na ekranie świadczy, że robot nie jest zepsuty? 
a) ????????
b) !???!?!!?!
c) ?!?!!??!??
d) ??!?!!?!!

Zad. 3. Komenda z rys. 1 rysuje sieć kwadratów o 2 rzędach i 5 kolumnach. Komenda z rys. 2 maluje na czerwono 2 kwadraty w pierwszym rzędzie począwszy od trzeciej kolumny.

rys. 1.   

rys. 2.   

Po wykonaniu tych dwóch komend otrzymujemy poniższą sieć.

Jaka sieć powstanie po wykonaniu następującego ciągu komend?

SENIOR

Zad. 1. Bóbr Bartek uwielbia gotować. Jego ulubionym posiłkiem jest chakhokhbili. Podczas gotowania w ogrodzie używa tylko jednego palnika, wykonuje więc poniższe czynności jedna po drugiej:
1. gotowanie cebuli - 10 min
2. gotowanie papryki - 10 min
3. wymieszanie cebuli i papryki, dodanie pomidora i gotowanie tych składników razem - 20 min
4. gotowanie kurczaka - 30 min
5. wymieszanie składników z kroków 3 i 4, dodanie przypraw i gotowanie całości - 20 min
W sumie Bartek potrzebuje 90 minut, aby przygotować chakhokhbili w ogrodzie. Gdy jednak gotuje w domu, ma do dyspozycji tyle palników, ile potrzebuje w danej chwili. Dzieki temu jego danie może być gotowe szybciej. Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe?
a) Bartek może skrócić czas o 10 minut, używając 2 palników.
b) Bartek może skrócić czas o 30 minut, używając 2 palników.
c) Bartek może skrócić czas o 40 minut, używając 3 palników.
d) Bartek może skrócić czas o 50 minut, używając 4 palników.

Zad. 2. Bobry dla bezpieczeństwa przesyłają wiadomości zaszyfrowane za pomocą następującego schematu:

 

Na przykład słowo BEAVER zostanie zaszyfrowane jako WBFCSF.
Bóbr Bartek otrzymał właśnie następującą, zaszyfrowaną wiadomość PMGEP. Jak wygląda ta wiadomość po odszyfrowaniu?

Zad. 3. Listonosz ma za zadanie dostarczyć listy do pięciu domów stojących w szeregu po jednej stronie ulicy. Są ponumerowane od 1 do 5, patrząc od lewej strony. Sąsiednie domy są odległe o 1 km. Listonosz otrzymuje wypłatę za ilość przebytych kilometrów, chce zatem przejść możliwie najdłuższą drogę. Może zaplanować swoją podróż, zaczynając od dowolnego domu i kończąc przy dowolnym z nich, ale musi odwiedzić każdy z domów dokładnie raz i po każdym dostarczeniu listu musi iść bezpośrednio kolejnego domu. W jakiej kolejności listonosz powinien odwiedzić domy?

 

Powrót na górę strony