Edukacja z panem T.I.Kiem (IV)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-19
Autor: 
Jolanta Lazar
nauczycielka w GIM 9 Wrocław
Organizator: 

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Puławska 39, 402-508 Warszawa
tel. 22 636 18 47, fax 22 636 89 87
e-mail: bezpiecznywsieci@ecdl.pl

Gimnazjum nr 49 im. Starzyńskiego
ul. Smocza 19, 01-051 Warszawa

strona domowa konkursu

 

Terminy: 

 W roku szkolnym 2014/15 konkurs został zawieszony .

 

Osoby do kontaktu:

Elżbieta Buk
tel. 601 150 035

Paweł Strawiński
tel. 501073950

 

To ogólnopolski konkurs odbywający się co rok pod innym hasłem:

 • 2013 - Bezpieczny w sieci – powiedz to innym
 • 2014 - Przemyśl, zanim wrzucisz – dbaj o swoją tożsamość.

Konkurs poświęcony jest internetowi i pracy w sieci, a skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować T-shirt informującą rówieśników o tym, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2011.

 

Skrót regulaminu: 
 • Konkurs polega na zaprojektowaniu z wykorzystaniem komputera koszulki propagującej bezpieczne użytkowanie internetu (grafika, symbole, hasło).
 • Praca konkursowa musi być wykonana przez ucznia samodzielnie, bez używania gotowych elementów (clipartów), a projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami o prawie autorskim.
 • Dane dotyczące projektu koszulki: kolor koszulki - biały, umiejscowienie projektu - przód koszulki, wielkości obszaru projektu - A4 (pion lub poziom), rozdzielczość - 150-200 dpi, format pliku: jpg, png, gif, zapisane w skali 1:1
 • Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac.
 • Gotowy projekt należy przesłać przez stronę konkursową www.bezpiecznywsieci.ecdl.pl wraz z kartą rejestracji (którą wypełnia szkoła, uczeń i rodzic).
 • Przesłanie prac konkursowych może nastąpić tylko po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu konkursu oraz po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie.
 • Przesłanie przez ucznia projektu koszulki jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie przez organizatorów konkursu pracy konkursowej w celach edukacyjno-marketingowych.
 • Przesłane prace konkursowe nie są zwracane.
 • O wyniku konkursu decyduje Jury, którego decyzja jest ostateczna.
 • Laureaci otrzymują nagrody. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce, otrzymują roczną prenumeratę czasopisma "Głos Nauczycielski". Nauczyciele, którzy ze swoimi uczniami wykażą się największym zaangażowaniem, otrzymują nagrody niespodzianki.
 • Pełna wersja regulaminu jest tutaj.

     

Powrót na górę strony