Konferencja regionalna „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach” (XVI)

Data ostatniej modyfikacji:
2022-02-11
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą
szkoła wyższa
Termin: 

Konferencja nie odbywa się. Ostatnia edycja odbyła się w 2019 r.

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej (budynek D-20)
ul. Janiszewskiego 8, Wrocław

 

Zasięg: 
regionalny
Organizator: 

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
tel. 71 320 26 00
www.pwr.wroc.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 52
e-mail: sekret@oke.wroc.pl
www.oke.wroc.pl

strona domowa konferencji

 

Osoba do kontaktu: 

Dział Informacji i Promocji Politechniki Wrocławskiej
tel. 71 320 42 20, e-mail: przedmiotyscisle@pwr.edu.pl

 

Opłata: 
bezpłatny

Organizatorzy zapewniają przerwę kawową i materiały. Nie pokrywają kosztów dojazdu.

 

Skrót programu: 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z regionu Dolnego Śląska a także reprezentantów kadry akademickiej Kuratorium Oświaty i kierowników wydziałów edukacji starostw powiatowych Dolnego Śląska. Konferencja jest forum wymiany doświadczeń edukacyjnych i ma na celu podejmowanie działań na rzecz upowszechniania oraz podnoszenia poziomu wykształcenia uczniów i studentów w zakresie przedmiotów ścisłych. Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień z zakresu nauczania matematyki, fizyki, chemii, informatyki i technologii informacyjnych.

Część plenarna

  • Dlaczego uczymy matematyki? - prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (UW) - przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
  • Algorytmika i programowanie w nowej podstawie programowej nauczania informatyki - prof. dr hab. Krzysztof Diks (UW) - przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
  • Nowy Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI - prof. Anna Szmyrka-Grzebyk i dr inż. Aleksandra Kowal (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu) 
  • Niezwykłe właściwości metamateriałów - prof. Ewa Dębowska (UWr)
  • Oczekiwania Politechniki Wrocławskiej wobec kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia

Część warsztatowa

  • matematyka
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka  

 

Powrót na górę strony