Forum Matematyków Polskich

Data ostatniej modyfikacji:
2024-01-2
Termin: 

rejestracja do 30 VI 2024
konferencja 9-13 IX 2024

 

Miejsce: 

UŚ w Katowicach

 

 

Zasięg: 
krajowy
Organizator: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa
tel. 22 522 81 46, e-mail: zgptm@ptm.org.pl
http://www.ptm.org.pl

Współorganizatorzy:

Oddział Śląski PTM

strona domowa Zjazdu

 

Osoba do kontaktu: 

 

Opłata: 
płatny
Skrót programu: 

Forum jest tradycyjnym spotkaniem matematyków polskich pracujących w kraju i zagranicą umożliwiającym poznanie najważniejszych osiągnięć w wielu działach matematyki. Sprzyja ono wymianie myśli oraz dyskusjom o aktualnych zadaniach matematyki współczesnej i problemach nurtujących środowisko matematyczne. W pierwszym dniu Forum wręczane są nagrody PTM i międzynaroodowa nagroda Stefana Banacha. W kolejnych dniach wygłaszane są odczyty plenarne, a prace przebiegają w grupach tematycznych.

Odbędzie się wręczenie nagród PTM:

Odczyty plenarne wygłoszą:  

Sesje tematyczne będą dotyczyły następujących tematów:

Odbędzie się Dzień Popularyzacji Matematyki  oraz finał Konkursu Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego.

W programie Zjazdu jest wyjazd do zamku w Niepołomicach, recital Jacka Wójcickiego, koncert fortepianowy Pera Enflo i projekcja filmu Wiesława Saniewskiego "Banach. Między duchem a materią". 

 

Historia: 

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 2007 roku przekształcono w spotkania Forum Matematyków Polskich. Do tej pory odbyły się:

 

Powrót na górę strony