Kółka matematyczne w językach obcych

Data ostatniej modyfikacji:
2021-09-6
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą

Organizator:
Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 71 3757416
e-mail: fmw@math.uni.wroc.pl

strona domowa Międzyszkolnych Kółek Matematycznych

Prowadzący:

  • język angielski - Małgorzata Mikołajczyk - pracownik IM UWr
  • język niemiecki - Michał Sliwiński - pracownik IM UWr
  • język francuski - Renata Boszko - nauczycielka matematyki
  • język hiszpański - Olga Mikołajczyk - nauczycielka matematyki i języka angielskiego
  • język rosyjski - Michał Śliwiński / Stefan Mizia - nauczyciele matematyki

Zajęcia prowadzą też studenci i absolwenci matematyki, którzy odbywali praktykę w szkołach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

Kontakt:
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
budynek przy moście Grunwaldzkim
dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146 do przystanku "Most Grunwaldzki"

Terminy:

W roku szkolnym 2021/22 zajęcia kółek nie odbędą się.

Opłata:
200 zł za semestr (32 godziny dydaktyczne) lub 30 zł za pojedyncze zajęciaa
Na wniosek rodzica lub nauczyciela opłata może zostać obniżona.

 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów GIM i LO. Uczestnicy poznają systematycznie słownictwo matematyczne, rozwiązują łamigłówki oraz zadania z podręczników, konkursów i egzaminów, oglądają filmy o matematyce w językach obcych. Zajęcia przygotowują do podjęcia nauki w klasach z wykładowym językiem obcym (np. realizujących program preIB lub IB) oraz do studiowania na zagranicznych uczelniach. W zajęciach mogą również uczestniczyć obcokrajowcy, którzy chcą realizować w danym języku zajęcia z zakresu swojego programu nauczania. 

 

Przykładowe zadania:

1) An open rectangular box is made from a square sheet of cardboard by remowing a square from each corner and joining the cut edges. If the cardboard is of edge 0.5 m, find the maximum volume of a box.

2) A tennis club is to select a team of three pais, each pair consisting of a man and a woman, for a match. The team is to be chosen from 7 men and 5 women. In how many different ways can the three pairs be selected?

3) Start the sentences
A) .......... is equal to a half the product of the apothem and the perimeter.
B) .......... is equal to the square of the ratio of a pair of corresponding sides.
C) .......... is preserved in a rotation.
D) .......... is preserved in a projection.
E) .......... in a semicircle is right.
F) .......... one side into two congruent segments.

4) Finish the sentences
A) An exterior angle in a triangle ..........
B) A segment joining the midpoints of two sides ..........
C) If a right angled triangle is isosceles it must ..........
D) If two altitudes of a triangle are congruent ..........
E) A rational number is a number that ..........
F) An inverse function ..........

***

1) Xavier et Yann possèdent à eux deux 10 euros. Yann dit à Xavier: "Si tu me donnes 1,5 euros je possède 3 fois plus d’argent que toi". Quelle somme d’argent avait chacun des enfants?

2) Le physician Avogadro a montré que 18 g d’eau renferment environ 6,03∙1023 molécules d’eau. Calculer le nombre de molécules d’eau contenues dans un milligramme d’eau.

3) Pour preparer un voyage un professeur contacte deux companies A et B qui proposent les conditions suivantes pour la location d’un car. La compagnie A demande 300 euros plus 3,6 euros par kilomètre, la compagnie B demande 360 euros plus 2,4 euros par kilomètre. Quelle est selon la longueur du trajet, la solution la plus avantageuse pour le professeur?

4) Trois nombres sont tells que chacun d’eux est inférieur à la somme des deux autres. Montrer qu’ils sont tous trois positifs.

***

Ejercicio 1. Probabilidad
Andrea tiene dulces en su bolsillo: 3 de menta y 6 de chocolate. Si Andrea saca un dulce, ¿cuál es la probabilidad de que sea uno de menta?

Ejercicio 2. Divisibilidad
De los siguientes números: 179, 311, 848, 3566, 7287 indicar cuáles son primos y cuáles compuestos.

Ejercicio 3. Proporcionalidad
Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 cm y la segunda de 75 cm. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda?

Ejercicio 4. Geometría
El área de un cuadrado es 2304 cm². Calcular el área del hexágono regular que tiene su mismo perímetro.

 

Powrót na górę strony