Kółko matematyczne


Redaktor działu:
Krzysztof Omiljanowski (komil(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Wypukłe wielościany w sześcianie

Rzecz będzie się działa w sześcianie. Dla różnych kolekcji K wyróżnionych punktów sześcianu będziemy oglądali W = W(K) = najmniejszy wypukły wielościan zawierający punkty z K. Na prostych zadaniach możesz przetestować swoją wyobraźnię przestrzenną. Spróbuj.


Wypukłe wielościany w graniastosłupie

Rzecz będzie się działa w graniastosłupie prawidłowym o podstawie sześciokąta. Dla różnych kolekcji K wyróżnionych punktów graniastosłupa będziemy oglądali W = W(K) = najmniejszy wypukły wielościan zawierający punkty z kolekcji K. Na prostych zadaniach możesz przetestować swoją wyobraźnię przestrzenną. Spróbuj.


Wypukłe wielościany w ostrosłupie

Rzecz będzie się działa w ostrosłupie prawidłowym o podstawie sześciokąta. Dla różnych kolekcji K wyróżnionych punktów ostrosłupa będziemy oglądali W = W(K) = najmniejszy wypukły wielościan zawierający punkty z K. Na prostych zadaniach możesz przetestować swoją wyobraźnię przestrzenną. Spróbuj.


Sześcian w czworościanie foremnym

Zazwyczaj w zadaniach ze stereometrii rozpatruje się czworościany w sześcianie. Tu obejrzymy różne przykłady sześcianów zawartych w czworościanie foremnym. Przedstawiamy osiem zadań wraz ze wskazówkami i szkicami rozwiązań (tylko w jednym potrzebna jest trygonometria). Manipulowanie rysunkami pozwoli dostrzec najważniejsze związki między figurami.


Podobne nierówności

Przedstawiamy 'kolorowy' dowód nierówności:

$\small \left|\;\sqrt[32]{x^8+4}\ - \ \sqrt[32]{y^8+4}\:\right| \ \ \leq\ \ \left| x-y \right|\ \cdot\ \frac{1}{4\cdot \sqrt[16]{2^3}}\ \ \mbox{ dla } \ x,y\geq0\ .$

Zmodyfikuj go tak, aby otrzymać dowody innych, podobnych nierówności.

Powrót na górę strony