Kółko matematyczne


Redaktor działu:
Krzysztof Omiljanowski (komil(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr


Fontanny

Przedstawione w artykule zadania są wstępem do poważnych zagadnień hydrologii i przewidywania powodzi w danym regionie. Nie uwzględniają jednak wszystkich aspektów ważnych w tym problemie, na przykład zmiennej czasu lub typu podłoża. Zatem może są tylko zabawą? Sprawdź.


Słoneczniki

Ile słonecznik ma pestek? To zależy od gatunku słonecznika. Zbadamy 6 rodzajów słoneczników, które mają nieskończenie wiele pestek. Zamiast liczyć pestki, będziemy obliczać ich łączne pole. W każdym przypadku interesować nas będzie odpowiedź na pytanie, jaka część pola jest wypełniona żółtymi pestkami. Prezentujemy kilkanaście zadań, niektóre z przykładowymi rozwiązaniami. W wielu z nich nie jest konieczne obliczanie wymiarów pestek i można obejść się bez trygonometrii.


Kula w karnawale

Proponujemy rozwiązanie kilku zadań o objętościach karnawałowych brył. Choć znajomość trygonometrii nie jest do tego niezbędna, to użycie jej języka może nam znacznie tę pracę ułatwić.


Namioty 3D

Namiot rozpięty na masztach dość dobrze oddaje pojęcie otoczki wypukłej zbioru. Wydaje się, że formalne definicje są zbyteczne, wystarczą poglądowe przykłady. Zobacz i rozwiąż kilka zadań, wcześniej jednak przeczytaj tekst o tym samym problemie w wersji płaskiej Namioty 2D.


Wierszowana matematyka

Matematyka i poezja często idą w parze. Niemiecki matematyk David Hilbert (1862-1943) pytany o jednego z byłych uczniów odpowiadał: Ach, ten, został poetą. Na matematyka miał zbyt mało wyobraźni. Dawniej uczeni dla ułatwienia opanowania wiedzy pisali traktaty wierszem. Dziś postępujemy podobnie, chcąc zapamiętać trudne regułki. Kiedy podręczniki do matematyki weszły do powszechnego użycia, dla uprzyjemnienia lektury pojawiły się w nich wierszowane zadania. Była to także zachęta do ich rozwiązania.

Powrót na górę strony