Szlifowanie diamentów

Data ostatniej modyfikacji:
2016-02-1
Autor recenzji: 
Ludmiła Polechońska
Organizator: 

Fundacja Edukacji Międzynarodowej
ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław
tel. 71 782 26 27
e-mail: diamenty@fem.org.pl
www.fem.org.pl/szlifierniadiamentow

 

Termin: 

realizacja projektu: 1 listopada 2010 - 31 grudnia 2013

składanie dokumentów:

 • matematyka - 4 listopada 2011
 • informatyka - 10 listopada 2011
 • fizyka - 15 listopada 2011
 • astronomia - 15 listopada 2011

I sesja przedmiotowa:

 • matematyka: 26 listopada - 1 grudnia 2011
 • informatyka: 26 listopada - 1 grudnia 2011
 • fizyka: 3-8 grudnia 2011
 • astronomia: 3-8 grudnia 2011

II sesja przedmiotowa:

 • matematyka: 4 - 8 lutego 2012
 • informatyka: 28 stycznia - 1 lutego 2012
 • fizyka: 28 stycznia - 1 lutego 2012
 • astronomia: 18 - 22 lutego 2012

III sesja przedmiotowa

 • informatyka: 3-7 marca 2012
 • fizyka: 17-21 marca 2012
 • matematyka: 24-28 marca 2012
 • astronomia: 12-16 maja 2012

IV sesja przedmiotowa

 • informatyka: 1-6 września 2012
 • astronomia: 14-18 września 2012
 • fizyka: 15-19 września 2012
 • matematyka: 22-27 września 2012

V sesja przedmiotowa

 • informatyka: 17-22 listopada 2012
 • matematyka: 1-6 grudnia 2012
 • astronomia: 8-13 grudnia 2012
 • fizyka: 8-13 grudnia 2012

 

Osoba do kontaktu: 

sesje matematyczne - Sławomir Wójcik
e-mail: sw@g.pl
kom. 606245662

 

Opłata: 
bezpłatny

Jest to innowacyjny program wspierania uzdolnionych uczniów z Dolnego Śląska w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Jego głównym celem jest zwiększenie motywacji młodzieży do studiowania na takich kierunkach. W założeniach ma też wyrównywać szanse w dostępie do studiów wyższych dziewczętom z małych miejscowości (w tym celu 70% miejsc zarezerwowano dla uczniów z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, nawet jeśli dojeżdżają do szkół w większych miastach).

Projekt ma charakter pilotażowy. Doświadczenia zdobyte przy jego realizacji będą mogły być wykorzystane przez inne ośrodki. Jest wdrażany w zakresie 7 przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, astronomii i obejmuje łącznie 280 uczniów (7 grup przedmiotowych po 40 osób).

Program pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje Fundacja Edukacji Międzynarodowej, a finansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wspiera Dziecięce Centrum Edukacji Uzupełniającej Intelekt z obwodu leningradzkiego.

Do projektu zostali zaproszeni uczniowie klas V i VI SP, I - II GIM oraz I i II LO.  Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych: V i VI SP + I GIM oraz II GIM + I-II LO. Z każdego przedmiotu w każdej grupie wiekowej zrekrutowanych zostanie 20 osób. Zgłoszenia są otwarte dla wszystkich (przez formularz internetowy na stronie projektu), choć nabór uczniów może być dość przypadkowy, gdyż informacje o rekrutacji nie dotarły na czas do szkół, a w internecie pojawiły się niedługo przed zamknięciem zapisów na ścieżkę matematyczną.

W ciągu 2 lat uczniowie wezmą udział w sześciu pięciodniowych sesjach przedmiotowych zorganizowanych we Wrocławiu, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców i nauczycieli m.in. na wrocławskich uczelniach. Zgłoszenia do prowadzenia wykładów mają również charakter otwarty.

Zakres realizowanego materiału wykracza poza szkolną podstawę programową. Podczas I sesji matematycznej organizatorzy zaplanowali np. następujące tematy:

 • Czym była i jest matematyka? Najciekawsze i najistotniejsze osiągnięcia matematyki współczesnej i dawnej, np. teoria Galois, zagadnienie 4 barw, twierdzenie Gödla, twierdzenie Banacha, twierdzenie Eulera.
 • Co już wiemy, a czego jeszcze szukamy w matematyce? Nad czym głowią się współcześni matematycy?
 • Rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin, np. ciekawe zadania z teorii liczb, geometrii, analizy, teorii grafów.

Podczas sesji zaplanowano zajęcia o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym. System sesyjny będzie wspierany zdalnym nauczaniem oraz comiesięcznymi konsultacjami z tutorami. Uczestnicy będą mogli korzystać z porad psychologów i pedagogów. Zaplanowano dla nich również wyjścia na imprezy kulturalne (teatr, opera, koncerty, muzea).

Wszelkie opłaty oprócz kosztów podróży pokrywa organizator. Zainteresowany uczeń może zgłosić swój udział tylko dla jednego przedmiotu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, list motywacyjny wraz z wymienionymi na stronie internetowej dokumentami oraz rozwiązanym testem predyspozycji należy przesłać pocztą na adres organizatora. O przyjęciu do programu decydują: ocena z danego przedmiotu i średnia ocen ze szkolnego świadectwa z poprzedniego roku, wyniki w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych, ocena za list motywacyjny oraz test predyspozycji.

Do udziału w programie zachęcani są również nauczyciele i rodzice uczniów, dla których w pierwszym i ostatnim dniu każdej sesji zaplanowano wykłady i seminaria o tematyce związanej z identyfikowaniem uzdolnień, rozwojem poznawczym i emocjonalno-społecznym młodzieży oraz wspólnym budowaniem środowiska uczącego się.

 

Cyrk

Projekty z POKL w naszym krajowym wydaniu to zwykle jest cyrk na kółkach. W zeszłym roku uczestniczyliśmy w projekcie e-szkoła. Obiecanych laptopów, które mieliśmy dostać do prowadzenia zajęć, nie doczekaliśmy się do dziś, a szkolenia dla nauczycieli to była po prostu żenada.

Naturalnie

I nie będzie lepiej, dopóki projekty pisały będą urzędasy. Tradycją stało się u nas, że wnioski o projekty unijne piszą (hurtowo) wyspecjalizowane firmy. A dopiero jak dostaną pieniądze, to zaczynają martwić się, kto te projekty będzie realizował i szukają wtedy na gwałt ludzi, którzy się na tym znają. A jak ktoś się zna, to widzi, że założenia projektu w ogóle nie trzymają się kupy. Nawet gdyby chciał coś zmienić, to nie może, bo projekt ma już sformułowaną ofertę. Więc sensownie się wycofuje lub brnie w absurdy (ale na to można się nabrać tylko raz). Moim zdaniem projekty powinny być pisane przez tych, którzy będą je potem realizowali, a inne powinny być z gruntu odrzucane (na ogół zresztą gołym okiem widać, że są naciągane i merytorycznie do niczego). Ze znanych mi projektów edukacyjnych naprawdę mało który okazał się być sensowny. To wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ani uczniowie, ani nauczyciele na dłuższą metę nic z tego nie mają. A administratorzy projektu i tzw. eksperci - i owszem.

Sensowne odrzucono

Te sensowne odrzucono "z przyczyn formalnych". To taki eufemizm, żeby kasę dać kolesiom. Błędy formalne należy poprawić, a oceniać projekty tylko merytorycznie. Ale podobno w komisjach oceniających siedzą osoby, które "na boku" prowadzą firmy doradcze, jak przygotowywać projekty. Ot i cała tajemnica.

Powrót na górę strony