Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Akademia Młodego Ekonomisty

Data ostatniej modyfikacji:
2016-02-23
Autor recenzji: 
Jan Dambiec
Organizator: 

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel. 22 564 97 23

EUD
e-mail:biuro@uniwersytet-dziececy.pl
strona domowa

AME
e-mail: biuro@gimversity.pl
strona domowa

Patronat:
Narodowy Bank Polski
Minister Edukacji Narodowej

 

Termin: 

zgłoszenia: 8.02. - 29.02. 2016
zajęcia: 14.03, 4.04, 11.04, 25.04. 16.05, 30.05. 2016
godz. 18.00 - 19.30

 

Miejsce: 

ueUniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

 

Osoba do kontaktu: 

Iwona Czerska
tel. 71 36 80 782, kom. 797 234 364

EUD
e-mail: wroclaw@uniwersytet-dziececy.pl,

AMD
e-mail: wroclaw@gimversity.pl

 

Opłata: 
bezpłatny

To ogólnopolski program edukacji ekonomicznej zainaugurowany w 2008 roku w Warszawie. Składa się z dwóch projektów:

 • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy dla uczniów klas V-VI SP
 • Akademia Młodego Ekonomisty dla gimnazjalistów.

Są one realizowane w kilku ośrodkach akademickich przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetów w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi i Szczecinie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Na EUD rocznie kształci się ponad 1,5 tys. uczniów, a Akademia Młodego Ekonomisty wydaje około 500 indeksów. We Wrocławiu EUD jest realizowany od 2013, a AME od 2016 roku.

Celem programu jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania różnymi aspektami ekonomii. Projekty działają w systemie semestralnym. W każdym odbywa się sześć 90-minutowych spotkań. Zajęcia mają charakter interaktywny i realizowane są w formie nauki przez zabawę.

Podczas wykładów wstępnych uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia ekonomiczne, m. in. czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, czy warto przystąpić do strefy euro, co to jest etyka i psychologia biznesu. Następnie podczas warsztatów praktycznych dzieci wcielają się w różnorodne role: kierownika projektu, negocjatora, zarządcy nieruchomości czy inwestora giełdowego. Każdy uczestnik otrzymuje indeks, w którym zbiera potwierdzenia obecności na zajęciach. Na ostatnim spotkaniu uczniowie przystępują do testu z wiedzy ekonomicznej. Najlepsi otrzymują atrakcyjne nagrody.

Równolegle odbywają się zajęcia dla rodziców z zakresu wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych u dzieci oraz świadomego korzystania z masowych mediów. Wszystkie spotkania prowadzone są przez wykładowców akademickich.

Rejestracja na zajęcia odbywa się elektronicznie. Formularz zapisów, szczegółowe informacje na temat programów, harmonogramu oraz miejsca spotkań dostępne są na stronach internetowych EUD i AME. Znajdują się tam także materiały pomocnicze, pogrupowane w bloki tematyczne:

 • Zarządzanie
 • Marketing
 • Praktyka biznesu
 • Efektywne doskonalenie się
 • Finanse przedsiębiorcy
 • Otoczenie gospodarcze.

Składają się na nie prezentacje wykorzystywane podczas wykładów z ubiegłych lat oraz prace uczestników.

 

Skrót programu: 
 • EUD
  1. Tworzenie produktu turystycznego
  2. Marketing. Relacje z klientami
  3. Zarządzanie czasem
  4. Walutowa wieża Babel
  5. Tworzenie pieniądza
  6. Podziwiane firmy świata
 • AME
  1. Zarządzanie marką
  2. Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym
  3. Społeczna odpowiedzialność biznesu
  4. Zarządzanie nieruchomościami
  5. Kreatywność, czyli jak być twórczym na co dzień
  6. Praktyk. Moja droga w biznesie
 • rodzice
  1. Rodzic w roli mediatora
  2. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?
  3. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie
  4. Psychologia konsumenta
  5. Zarządzanie emocjami
  6. Inspirujące strategie. Podziwiane firmy świata

 

Powrót na górę strony