mPotęga 2020 (VII)

Data ostatniej modyfikacji:
2020-12-22
Autor: 
Dominika Markiewicz
studentka matematyki na UWr
Fundator: 

Fundacja mBanku
mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Współpraca:
Fundacja Dobra Sieć
http://dobrasiec.org/pl

 

Instytucja obsługująca: 

Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18,
00-950 Warszawa
skrytka pocztowa 728
e-mail: fundacja@mbank.pl

mFundacja   

strona projektu

 

Zasięg: 
krajowy
Osoba do kontaktu: 

Biuro Programu „mPotęga”
e-mail: kontakt@mpotega.pl
tel. 22 825 70 22, fax: 22 829 02 97

 

 

Wymagane dokumenty: 
 • wniosek
 • aktualny wypis z KRS (w przypadku grup nieformalnych wypis dotyczyć musi organizacji partnerskiej, a w przypadku szkoły zastępuje go decyzja gminy o powołaniu szkoły oraz pełnomocnictwo dyrektora szkoły do zawierania umów i reprezentowania szkoły lub akt przekazania obowiązków)
 • skan umowy o współpracy między grupą nieformalną a partnerem

 

Termin składania wniosków: 

od 14 marca do 15 maja 2020

 

Skierowane do: 
szkoły
organizacje pozarządowe
Wysokość dotacji: 
2-8 tys. zł

Pierwsza edycja programu grantowego Fundacji mBanku realizowana w ramach strategii "M jak Matematyka" ruszyła w 2014 roku. O wsparcie w programie mPotęga mogą ubiegać się szkoły i organizacje pozarządowe z całego kraju promujące w ciekawy sposób naukę matematyki w klasach 4-6 i 7-8 szkół podstawowych. Na realizację pomysłów można otrzymać od 2 do 5 tys. zł - klasy 4-6 i od 5 do 8 tys. zł - klasy 7-8.

 

Skrót regulaminu: 
 • W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji matematycznej skierowanych do młodzieży ze wszystkich szkół podstawowych IV-VI i VII-VIII.
 • W celu uzyskania grantu należy złożyć wniosek on-line.
 • O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe, grupy nieformalne (np. nauczyciele, rodzice, koła naukowe, rady rodziców lub grupy młodzieżowe) mające siedzibę na terenie Polski.
 • Projekt musi być zrealizowany w czasie 2-4 miesięcy w terminie od 1 IX do 31 XII.
 • Kryteria kwalifikowania wniosków to: atrakcyjność i innowacyjność proponowanych działań, liczba bezpośrednich odbiorców projektu, aktywne włącznie odbiorców w jego realizację, przejrzysty harmonogram, adekwatność kosztów do planowanych działań, sposób promowania projektu i jego rezultatów, pomysł na kontynuację projektu. Szczególnie cenione są wnioski, które włączają w realizację jak największą grupę młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz zakładają współpracę lokalnych instytucji i grup społecznych.
 • Wysokość grantów wynosi 2-5 tys. złotych (SP IV-VI) lub 5-8 tys. złotych (SP VII-VIII).
 • Najlepsze projekty biorą udział w internetowym plebiscycie publiczności i w nagrodę otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 5 tys. zł. Aby głos w plebiscycie był ważny, trzeba wybrać trzy projekty. Z jednego komputera można oddać głos tylko raz w ciągu doby.

 

Historia: 

W dniu Liczby Pi 14 III 2014 ruszyła pierwsza edycja programu grantowego Fundacji mBanku. O wsparcie w programie mPotęga ubiegly się wówczas szkoły i organizacje pozarządowe wyłącznie z województw mazowieckiego i łódzkiego. W kolejnych latach ograniczenia terytorialne zostały stopniowo zniesione.

W II edycji konkursu finansowanie otrzymało 61 projektów (w tym 33 adresowane do klas 4-6 SP). Łącznie przeznaczono na nie 355 tys. zł. Do 14 VII 2015 trwało głosowanie na projekt, który otrzyma nagrodę publiczności w wysokości 5 tys. zł. Brało w nim udział po 15 najlepszych projektów z każdej kategorii.

 

Przykładowe tematy projektów:

 • przeprowadzenie warsztatów dla rodziców, jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w nauce matematyki,
 • tworzenie gier, zabaw edukacyjnych lub quizów matematycznych do zastosowania przez rodziców w domu,
 • przeprowadzenie serii meczów matematycznych dla uczniów klas 7-8 (Wielkopolska).

 

Powrót na górę strony