Ścieżki Kopernika

Data ostatniej modyfikacji:
2013-02-17
Autor: 
Olga Mikołajczyk
nauczycielka w ZS Ekola i BISC

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs dla popularyzatorów nauki. To pierwsze takie przedsięwzięcie w kraju. W konkursie nagradzane będą projekty upowszechniające naukę, których efektem będzie stworzenie niekonwencjonalnych, budzących ciekawość i chęć pogłębiania wiedzy zajęć, wykorzystujących zainteresowania naukowe i pasje poznawcze młodzieży szkolnej.

Wielkie odkrycia naukowe powstają dzięki szukaniu odpowiedzi na pytania o to, co nas otacza. Dlatego trzeba od najmłodszych lat rozbudzać ciekawość świata, żeby w przyszłości dzisiejsi uczniowie stali się wybitnymi naukowcami. Jak to robić? Szerzej otworzyć dla młodzieży uczelniane laboratoria, udostępnić zbiory eksponatów muzealnych i bibliotek akademickich, włączyć młodzież do gromadzenia danych, obserwacji i tworzenia opracowań naukowych.

Na polskich uczelniach jest wielu naukowców, którzy doskonale promują wyniki własnych badań i nowe osiągnięcia w swoich dyscyplinach badawczych, np. tworzą komiksy, filmy lub powieści przygodowe, w których tłumaczą zjawiska nauk przyrodniczych, prowadzą wykłady, na których wykonują doświadczenia i pokazy, by zapoznać młodzież z tajnikami eksperymentów naukowych, angażują młodzież w obserwacje astronomiczne lub badania historyczne. Także poza uczelniami prężnie działają stowarzyszenia, fundacje, domy kultury i inne instytucje, w których pracują pasjonaci, potrafiący przekonać dzieci i młodzież, że nauka jest ciekawa i można poznawać ją przez zabawę. Warto połączyć siły tych środowisk. Dlatego w "Ścieżkach Kopernika" ministerstwo NiSW proponuje, by naukowcy z uczelni wspólnie z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami popularyzującymi naukę wspólnie opracowali projekt angażujący młodzież w działalność naukową i razem stanęli do konkursu, tworząc konsorcja.

Budżet konkursu to ponad 3 mln złotych. Na dofinansowanie jednego projektu z każdego województwa ma być przeznaczone około 200 tysięcy złotych. Realizacja projektów ma trwać do końca 2014 roku. Ma to być przede wszystkim inwestycja w atrakcyjne przekazywanie wiedzy. Ministerstwo liczy na to, że dzięki współpracy w ramach konkursu aktywność popularyzatorów nauki będzie w Polsce bardziej widoczna, a sam konkurs przyczyni się do realizacji zapowiedzi z kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej o powołaniu do 2020 roku 15 ośrodków podobnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Takie regionalne centra nauki powinny przecież powstawać tam, gdzie działają pasjonaci kreatywnie rozbudzający zainteresowanie nauką wśród uczniów i gdzie naukowcy razem z nauczycielami i różnymi instytucjami zajmującymi się popularyzowaniem nauki od dawna angażują młodzież do prowadzenia badań naukowych i organizują ciekawe zajęcia, dzięki którym dla wielu młodych ludzi zgłębianie tajników nauki może stać się przygodą na całe życie. Szczegółowe informacje o konkursie są tutaj.

 

Powrót na górę strony