Porządkowanie grobów naukowców

Data ostatniej modyfikacji:
2016-12-29
Autor: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr

We wrześniu 2015 roku na Uniwersytecie Wrocławskim został powołany zarządzeniem rektora komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla uczelni. Jego przewodniczącym został Wojciech Browarny z Instytutu Filologii Polskiej. Jest to druga – po Uniwersytecie Jagiellońskim – tego typu inicjatywa w polskim środowisku akademickim. Komitet ma charakter społeczny, a jego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Do zadań Komitetu należy inwentaryzacja i dokumentowanie miejsc pochówku i opieka nad nimi (zwłaszcza w przypadku grobów opuszczonych, zaniedbanych i zagrożonych likwidacją, a także wymagających interwencji konserwatorskiej ze względu na ich wartość historyczną, artystyczną lub stan zachowania), w tym zbieranie środków finansowych na te cele przeznaczonych. Komitet zajmuje się także rozpowszechnianiem informacji dotyczących miejsc pochówku (przez publikowanie przewodników po cmentarzach oraz udostępnienie wyszukiwarki grobów) i przypominaniem o zasługach osób związanych z UWr (przez zbieranie i publikację dokumentów i wspomnień oraz organizację wystaw okolicznościowych i konferencji naukowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie Komitetu: www.uni.wroc.pl/inmemoriam

Przed Dniem Zadusznym uniwersytecki komitet organizuje porządkowanie mogił zmarłych profesorów, pionierów wrocławskiej nauki i innych osób zasłużonych dla uczelni, a także członków ich rodzin p.n. "Akademicki znicz pamięci". Do studentów i pracowników chętnie dołączają uczniowie wrocławskich szkół. Zbiórki (w dwie kolejne soboty poprzedzające dzień Wszystkich Świętych) odbywają się o godz. 10 przed bramami głównymi cmentarzy przy ulicach Bujwida i Smętnej (I sobota) oraz Osobowickiej i Grabiszyńskiej (II sobota). Na każdym sprzątanych jest około 60-70 grobów. Na wolontariuszy czekają listy z lokalizacją mogił, specjalnie oznakowane znicze, worki na śmieci, narzędzia (choć warto wziąć swoje zmiotki, ścierki, grabki, rękawiczki itp.) oraz gorąca kawa i herbata. Zapraszamy do przyłączenia się do tej akcji. Niech będzie to wyraz naszej pamięci i troski.

Więcej informacji o grobach wrocławskich matematyków można znaleźć na Portalu w artykule Matematyczne zaduszki. Natomiast tutaj można znależć opracowany przez komitet ds. opieki nad grobami przewodnik po wrocławskich cmentarzach z wykazem grobów naukowców związanych z UWr - Uniwersyteckie zaduszki. Co rok jest on wydawany w formie wkładki do październikowego numeru "Przeglądu Uniwersyteckiego".

Działalność Komitetu można także wesprzeć finansowo, dokonując wpłat na konto:
Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław
69 1050 1575 1000 0024 1444 0053
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – opieka nad grobami”

 

Powrót na górę strony