Plakaty probabilistyczne

Data ostatniej modyfikacji:
2014-05-19
Autor: 
opracowanie redakcyjne

4 IV 2014 na posiedzeniu oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w audytorium Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego UWr odbył się otwarty wykład Jakuba Jernajczyka (absolwent IM UWr, pracownik ASP) nt. "Roli sztuki w popularyzacji matematyki". Bezpośrednio po wykładzie w Galerii "Łącznik" (znajdującej się pomiędzy Instytutem Matematycznym a Instytutem Informatyki UWr) odbył się wernisaż wystawy plakatów promujących XLVIII Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki w roku 2014 i wręczenie dyplomów laureatom.

Organizatorami konkursu na plakat (który odbył się w tym roku po raz pierwszy) byli: Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Konkurs miał charakter zamknięty i skierowany był do studentów ww wydziałów ASP. Do konkursu zostały zgłoszone 34 prace.

W jury konkursu na plakat zasiedli:

  • z ramienia PTM - prof. Paweł Krupski (IM UWr), prof. Krzysztof Szajowski (WPPT PWr), dr hab. Jan Goncerzewicz (WPPT PWr), dr Barbara Jasiulis-Gołdyn (IM UWr),
  • z ramienia ASP - prof. Eugeniusz Smoliński, dr Urszula Smaza-Gralak i dr Jakub Jernajczyk.

Jury postanowiło nie przyznawać pierwszej i trzeciej nagrody. Przyznane zostały trzy równorzędne nagrody drugie w wysokości 700 zł. Autorkami nagrodzonych prac są: Klaudia Heintze, Monika Możdżeń i Klaudia Utracik – studentki II roku Architektury Wnętrz.

Poniżej prezentujemy zdjęcia najciekawszych prac.

Klaudia Heintze Monika Możdżeń Klaudia Utracik
     
Alicja Chruszcz Paulina Matyja Paulina Wolniak
     
Karolina Koryniowska Martyna Krajewska Wioleta Urbańska
     
Martyna Krajewska Klaudia Utracik Paulina Wolniak
     

Podczas wykładu "Rola sztuki w popularyzacji matematyki" Jakub Jernajczyk poruszył następujące tematy:

  • poznawcza rola obrazu w nauce, w szczególności w matematyce,
  • potencjał obrazu cyfrowego (ruchomego i programowalnego) w edukacji matematycznej i popularyzacji matematyki,
  • przykłady realizacji plastycznych, które wyjaśniają bądź komentują problemy matematyczne,
  • przykłady realizacji plastycznych odnoszących się do innych obszarów nauki (fizyki, psychofizjologii, epistemologii, filozofii nauki), w których matematyka odgrywa istotną rolę,
  • program autorskiego przedmiotu "Elementy nauk ścisłych w sztuce" prowadzonego w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
  • przykłady realizacji studenckich, odnoszących się do różnych obszarów nauki.

     

Powrót na górę strony