Świat dla Młodych

Fundacja powstała w 2017 roku. Jej założycielami są właściciele firmy Centrum Lokalizacji CM. Głównym celem fundacji jest działalność na rzecz młodzieży uzdolnionej językowo poprzez coroczne przyznawanie stypendiów „Świat dla Młodych” uczniom z Dolnego Śląska. Stypendia przyznawane są przez niezależną kapitułę na podstawie analizy indywidualnych osiągnięć uczniów, takich jak wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach oraz aktywność na rzecz szkoły, innych osób czy środowiska.


Mistrzowie Matematyki

Jest to program stypendialny zainaugurowany w 2014 roku wspierający młode talenty matematyczne. Od 2018 roku stypendia otrzymują laureaci Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w tych konkursach. Wysokość stypendium jest uzależniona od wyniku uzyskanego na finale olimpiady.


Indeks Start2Star (XII)

Celem projektu jest zapewnienie środków na odbycie studiów grupie najzdolniejszych, aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku wybieranych jest 15 osób, które otrzymują 1300 zł miesięcznie przez cały regulaminowy okres studiów. Aby zostać stypendystą, oprócz dobrych wyników w nauce, należy wykazać się aktywnością społeczną, przedsiębiorczością i zaangażowaniem w wolontariat. Fundator kładzie nacisk na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój ich talentów. Pomaga też w zdobywaniu pierwszych doświadczeń na rynku pracy.


Stypendia pomostowe (XXI)

Stypendia przyznawane są maturzystom (a potem mogą być kontynuowane przez kolejne trzy lata studiów) mieszkającym na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach. Mają na celu ułatwienie startu w życie studenckie, zanim mogą zostać przyznane pierwsze stypendia za wyniki w nauce. Najlepsi mogą liczyć na dalsze wspieranie ich rozwoju naukowego. Wśród aplikantów preferowani są finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.


Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny

Stypendia polsko-słowackie wspierają uzdolnionych studentów zainteresowanych budowaniem wzajemnego zrozumienia między Polakami i Słowakami, O stypendium mogą ubiegać się polscy maturzyści, studenci lub doktoranci zainteresowani Słowacją oraz Słowacy zainteresowani studiami związanymi z Polską. Stypendia naukowe lub artystyczne w maksymalnej kwocie 500 euro miesięcznie przyznawane są na jeden rok akademicki.

Powrót na górę strony