Statystycznie najlepszy scenariusz (II)

Konkurs skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich typów szkół. Pierwsza edycja w 2020 roku dotyczyła realizowanego wówczas przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnego Spisu Rolnego. W roku 2021 „Statystycznie najlepszy scenariusz” zajęć lekcyjnych ma promować statystykę oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej wśród nauczycieli i uczniów.


Pudełka z siatek

Do wykonania praktycznych i nietrudnych pudełek wykorzystamy możliwości, jakie daje program Poly Pro (do darmowego pobrania). Został on już opisany na Portalu. Przeanalizujemy wybrane modele i pokażemy, jak można wykorzystać ich siatki do skonstruowania wielościennych pojemników.


mPotęga 2020 (VII)

Pierwsza edycja programu grantowego Fundacji mBanku realizowana w ramach strategii "M jak Matematyka" ruszyła w 2014 roku. O wsparcie w programie mPotęga mogą ubiegać się szkoły i organizacje pozarządowe z całego kraju promujące w ciekawy sposób naukę matematyki w klasach 4-6 i 7-8 szkół podstawowych. Na realizację pomysłów można otrzymać od 2 do 5 tys. zł - klasy 4-6 i od 5 do 8 tys. zł - klasy 7-8. 


I Know Maths

Gra oparta na mechanice popularnej gry towarzysko-wiedzowej I Know dostosowanej do użytku w klasie (grupa ok. 20-30 osób) i o tematyce związanej z matematyką, jej historią i ciekawostkami matematycznymi. Gra nie służy sprawdzaniu już posiadanej wiedzy, ale jej budowaniu i rozwijaniu matematycznych zainteresowań.


Budowanie wielościanów z klocków

Wiele szkół ma na wyposażeniu różne rodzaje klocków geometrycznych (przykładowe są opisane w dziale Pomoce naukowe). Można je wykorzystać do samodzielnego budowania modeli przez uczniów, ale kolekcja wielościanów pojawiających się w programie nauczania szkolnego jest mała, ich budowanie jest raczej działaniem odtwórczym, w niewielkim tylko stopniu rozwijającym kreatywność, pomysłowość, logiczne myślenie i wyobraźnię geometryczną.

Powrót na górę strony