Jak to rozwiązać?

KONKURSY. DYDAKTYKA. Biblia każdego nauczyciela matematyki, a także niebanalna pomoc naukowa dla samodzielnie myślącego ucznia. Książka napisana przez znanego matematyka przed 65 laty, wydana w 17 językach świata i nadal wielokrotnie wznawiana. Dotyczy twórczego podejścia do rozwiązywania zadań i sposobu nauczania skutecznej strategii postępowania z matematycznymi problemami. Podczas lektury tej książki na licznych przykładach można przekonać się, że przy właściwym podejściu prawie każde zadanie staje się łatwe.


Matematyka nauką przyjemną

DYDAKTYKA. W tym artykule chcemy przybliżyć całą tetralogię Waltera Sawyera, dziś nieco zapomnianą, ale w latach 70. XX wieku należącą do kanonu lektur każdego nauczyciela matematyki. Jej autor ukończył Uniwersytet w Cambridge, specjalizując się w teorii kwantów i teorii względności. W latach 1957-1958 pracował w USA jako ekspert dydaktyki matematyki w związku z przygotowywaną w tym kraju reformą nauczania zwaną "New Math" (nowa matematyka).  


Sześcian w procesie dydaktycznym

DYDAKTYKA. Prosta bryła, jaką jest sześcian, została tu opisana jako multiśrodek dydaktyczny rozwijający wyobraźnię i logiczne myślenie, ćwiczący biegłość rachunkową oraz pozwalający wprowadzać intuicje bardziej zaawansowanych pojęć matematycznych. Książka jest poradnikiem metodycznym, ale jej podstawową wartość stanowi bogaty zbiór problemów, ćwiczeń i gier z różnych działów matematyki szkolnej gotowych do wykorzystania w czasie lekcji na różnych etapach edukacyjnych. 


Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

PEDAGOGIKA. Zdolne dziecko to spełnienie marzeń i powód do dumy dla każdego rodzica i nauczyciela. Przyjemnie jest patrzeć jak odnosi sukcesy. Ale codzienna praca ze zdolnym uczniem przysparza też wielu trudności i stresów. Łatwo jest popełnić wychowawczy błąd. Poradnik ten powinien być lekturą obowiązkową dla rodziców i nauczycycieli uczniów wybitnie uzdolnionych (im bardziej zdolnych, tym bardziej obowiązkową). Nie znajdziemy w nich pedagogicznych teorii i odwołań do fachowej literatury, ale wnioski zebrane podczas wieloletniej pracy z dziećmi zdolnymi i praktyczne porady, jak radzić sobie z problemami i ustrzec się typowych błędów. 


Konkursy matematyczne w szkole podstawowej

PORADNIK. KONKURSY. Jest to poradnik dla nauczycieli traktujący o tym, jak zorganizować pracę w formie konkursu na lekcji lub na kółku matematycznym dla uczniów zdolnych lub mających trudności w uczeniu się matematyki oraz jak przeprowadzić otwarty (szkolny lub pozaszkolny) konkurs lub turniej matematyczny. Napisany został przez doświadczonego nauczyciela gimnazjalnego i wieloletniego organizatora konkursów regionalnych na Dolnym Śląsku. Oprócz wskazówek praktycznych książka zawiera sporo zestawów zadań konkursowych (zamkniętych i otwartych) na różnych poziomach trudności wraz z rozwiązaniami i schematami oceniania.

Powrót na górę strony