Matematyka

miniatura okładki czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2014 (412)To czasopismo dla nauczycieli uczących na wszystkich poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół. Ma nieco akademicki charakter, choć jego głównym zamierzeniem jest poszerzanie wiedzy nauczycieli i pomoc w ich pracy zawodowej. Czasopismo zawiera artykuły o matematyce współczesnej i jej historii, teksty z teorii nauczania, refleksje nad stanem współczesnej oświaty oraz materiały metodyczne, w tym dużo zadań. Od kilku lat każdy numer ma swojego "patrona", sławnego matematyka, któremu poświęcony jest pierwszy artykuł. Pismo wychodzi od 1948 roku.


Matematyka z plusem dla GIM

Podręczniki te są bardzo konsekwentną kontynuacją serii dla szkoły podstawowej. Skupiają się głównie na realizacji podstawy programowej. Nie rozwijają jednak motywacji i zdolności uczniów zainteresowanych matematyką. Ich mocną stroną jest staranne opracowanie tematów dotyczących szkolnej algebry.


Klasowa liga zadaniowa

Narzekamy, że coraz mniej jest w siatce godzin matematyki, a tu na karku obowiązkowa matura. Korzystając z tego, że większość uczniów ma dostęp do poczty elektronicznej w domu lub w szkole, możemy łatwo zintensyfikować ich kontakty z matematyką. I to w przebiegły sposób: jednocześnie motywujący i atrakcyjny zarówno dla lepszych jak i słabszych uczniów. 


Matematyka z plusem dla SP

Podręczniki z tej serii cieszą się dobrą opinią wśród nauczycieli i uczniów, którzy z nich korzystają. Są dobrze przystosowane do podstawy programowej, a wiele zadań odpowiada tym, jakie pojawiają się na sprawdzianie kompetencji. Nauczyciele chwalą rozkład materiału i jego dostosowanie do możliwości uczniów. Pozytywnie wyrażają się o nich zwłaszcza początkujący adepci nauczania - stażyści i praktykanci.


Matematyka w Szkole (dla nauczycieli SP i GIM)

Matematyka w Szkole nr 53 (I-II 2009)Pismo skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów wychodziło w latach 2001-2010 równolegle z wersją dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych - czytaj w artykule poniżej. Znaleźć w nim można było dużo gotowych materiałów do wykorzystania na lekcjach, kółkach matematycznych i zajęciach wyrównawczych. Publikowane były głównie artykuły nauczycieli matematyki, którzy chcieli podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami z innymi.

Powrót na górę strony