Poradnia pedagogiczna

Masz problem? Zapytaj eksperta. Otrzymasz odpowiedź w ciągu dwóch dni na swój adres e-mailowy i będziesz mógł kontynuować tę korespondencję.
Nie spodziewaj się, że otrzymasz od razu gotową odpowiedź, zatem np. wysyłanie zadań domowych na ostatnią chwilę jest niecelowe. Nasz ekspert zada Ci serię prostych pytań pomocniczych, tak że z jego pomocą bez trudu sam rozwiązesz swój problem.

Oto przykład korespondencji z tego działu:


Matematyka

miniatura okładki czasopisma Matematyka nr 11 grudzień 2014 (412)To czasopismo dla nauczycieli uczących na wszystkich poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół. Ma nieco akademicki charakter, choć jego głównym zamierzeniem jest poszerzanie wiedzy nauczycieli i pomoc w ich pracy zawodowej. Czasopismo zawiera artykuły o matematyce współczesnej i jej historii, teksty z teorii nauczania, refleksje nad stanem współczesnej oświaty oraz materiały metodyczne, w tym dużo zadań. Od kilku lat każdy numer ma swojego "patrona", sławnego matematyka, któremu poświęcony jest pierwszy artykuł. Pismo wychodzi od 1948 roku.


Matematyka z plusem dla GIM

Podręczniki te są bardzo konsekwentną kontynuacją serii dla szkoły podstawowej. Skupiają się głównie na realizacji podstawy programowej. Nie rozwijają jednak motywacji i zdolności uczniów zainteresowanych matematyką. Ich mocną stroną jest staranne opracowanie tematów dotyczących szkolnej algebry.


Klasowa liga zadaniowa

Narzekamy, że coraz mniej jest w siatce godzin matematyki, a tu na karku obowiązkowa matura. Korzystając z tego, że większość uczniów ma dostęp do poczty elektronicznej w domu lub w szkole, możemy łatwo zintensyfikować ich kontakty z matematyką. I to w przebiegły sposób: jednocześnie motywujący i atrakcyjny zarówno dla lepszych jak i słabszych uczniów. 


Matematyka z plusem dla SP

Podręczniki z tej serii cieszą się dobrą opinią wśród nauczycieli i uczniów, którzy z nich korzystają. Są dobrze przystosowane do podstawy programowej, a wiele zadań odpowiada tym, jakie pojawiają się na sprawdzianie kompetencji. Nauczyciele chwalą rozkład materiału i jego dostosowanie do możliwości uczniów. Pozytywnie wyrażają się o nich zwłaszcza początkujący adepci nauczania - stażyści i praktykanci.

Powrót na górę strony