Matematyka w Szkole

Data ostatniej modyfikacji:
2015-01-27
Autor recenzji: 
Małgorzata Mikołajczyk
pracownik IM UWr
Wydawca: 

Matematyka w Szkole nr 4 (76)/2015

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
http://czasopisma.gwo.pl/?menu=303

Numer bieżący: 
74 (2/2014)
Adres redakcji: 

al. Grunwaldzka 413, 40-309 Gdańsk
tel. 58 340 63 80, e-mail: gazetamws@gwo.pl

 

Redaktor naczelny: 
Marcin Karpiński
Częstotliwość: 
dwumiesięcznik
Ukazuje się od: 
IX 1999 roku
ISSN: 
1507-2800
Nakład: 
2300 egz.
Cena: 
8,80 zł
Prenumeratę można zamówić: 

u wydawcy
e-mail: prenumerata@gwo.pl, tel. 61 340 65 60

 

Pismo wychodzące od 1999 roku, w latach 2001-2010 podzielone na osobne edycje dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Od marca 2010 powróciło do jednolitej edycji wspólnej dla wszystkich poziomów edukacyjnych. W tym czasie drastycznie skurczył się nakład (to znak czasu w dobie internetu) i wzrosła cena, ale za czasopismo jest grubsze i kolorowe. Nie zmieniła się natomiast koncepcja i zawartość. MwS nadal informuje o organizacji systemu edukacyjnego w Polsce i na świecie oraz dostarcza pomysłów i gotowych materiałów na lekcje, kółka i konkursy matematyczne. Od stycznia 2014 pismo dostępne jest wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Największym atutem czasopisma jest jego pragmatyzm. Wynika to głównie z faktu, że autorami większości artykułów są czynni zawodowo nauczyciele. Wydaje się jednak, że większość publikowanych tekstów jest przez redakcję zamawiana lub starannie wybierana i redagowana. W nowej (połączonej po kilku latach) edycji ich jakość jest nieporównywalnie lepsza niż w czasach "przedpodziałowych". Widać, że pismo doczekało się sprawdzonego grona współpracowników. Nawet artykuły pisane przez dydaktyków i psychologów, a odnoszące się do teorii nauczania, są mocno zakorzenione w praktyce. Dzięki temu pismo może być realną pomocą  zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych nauczycieli poszukujących nowych pomysłów. Mankamentem jest to, że w takim ukierunkowaniu na utylitaryzm gubi się czasem ciekawa matematyka, bowiem wiele tekstów pisanych z przeznaczeniem na szkolne lekcje ma bardzo płytką perspektywę matematyczną. Nauczyciel może z nich łatwo skorzystać, ale sam dla siebie niewiele nowego może się dowiedzieć.  

 

Pismo składa się z sześciu działów:

 • Edukacja - zawiera artykuły dotyczące zmian w przepisach oświatowych, informacje o testach kompetencji, diagnozach oraz systemach oświatowych w różnych krajach.
 • Temat numeru - przedstawia pomysły różnych nauczycieli na realizację konkretnego tematu lub rozwiązanie jakiegoś problemu. Artykuły zawierają też wskazówki metodyczne.
 • Nauczanie matematyki - zawiera artykuły opisujące ciekawe formy pracy, pomysły na lekcje, aktywności międzyprzedmiotowe, materiały na godziny wychowawcze, porady, jak pracować z uczniami zdolnymi i słabymi.
 • Matematyk wychowawcą - tu omawiane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i dydaktyki ogólnej, a także pomysły na lekcje wychowawcze.
 • Materiały - zawiera pomoce naukowe i gotowce do pracy z uczniem, np. karty pracy, sprawdziany, domina tematyczne itp.
 • Z ostatniej ławki - felietony na temat matematyki i sposobów jej nauczania napisane z dużą dozą ironii i humoru.
 • Ponadto w każdym numerze zamieszczane jest jedno zadanie konkursowe dla czytelników.

Wszystkie teksty są sklasyfikowane i przy każdym wyraźnie zaznaczono, jakiego poziomu nauczania dotyczy. Na stronie domowej czasopisma znajdują się wybrane artykuły w wersji elektronicznej oraz dodatkowe materiały do pobrania (hasło do otworzenia pliku znajduje się w czasopiśmie).

 

W najnowszym numerze: 
 • Matematyka w Szkole nr 2 (74)/2014W dziale Edukacja - jaki powinien być dobry nauczyciel.
 • Tematem numeru są zastosowania matematyki - tworzenie i analiza map, czytanie wykresów ze zrozumieniem, matematyczna wyspa skarbów, matematyka w sporcie, japoński podręcznik szóstoklasisty - stosunki i proporcje.
 • W dziale Nauczanie matematyki - matura 2015, gra Dragonbox w uczeniu algebry, ciąg Padovana, o wyższości zadań na dowodzenie nad zadaniami na obliczanie, powtórka z algebry dla kl. VI, zabawy matematyczne na zajęcia wyrównawcze w kl. IV, kostka Mikusińskiego, diagramy kołowe z komputerem, w serii "Trzynaście ksiąg" - geometryczne rozwiązywanie równań.
 • W dziale Matematyk wychowawcą - wyzwania wychowawcy.
 • W Materiałach - sprawdzian po V klasie, Bolesławiecki Konkurs Matematyczny (SP, GM, LO)..
 • W rubryce Z ostatniej ławki - trójwartosciowa logika polityki, a szkolne podręczniki.
 • Konkurs - kenken.
W numerze 73 (1/2014)
 • Matematyka w Szkole nr 1 (73)/2014W dziale Edukacja - wyniki badania PISA 2012, zmiany na sprawdzianie szóstoklasisty, czym jest dobra szkoła.
 • Tematem numeru jest rozumowanie i myślenie matematyczne - testy medyczne i prawdopodobieństwo, zadania popychające do myślenia, uczyć myślenia, czy algorytmów, wybór zadań z TIMSS (Trends in International Mathematics & Science Study) - międzynarodowego badania wyników nauczania z matematyki i nauk przyrodniczych.
 • W dziale Nauczanie matematyki - japoński podręcznik dla trzecioklasistów - geometria, filmy na lekcjach matematyki, matematyka oparta na faktach, wielokąty wpisane w parabolę, zadania o środku i osi symetrii, trygonometria z teodolitem, o wyższości zadań na dowodzenie nad zadaniami na obliczanie, lekcje hospitowane, analiza wyników wybranych zadań z testu PISA 2012, w cyklu "Trzynaście ksiąg" - cechy podobieństwa trójkątów 
 • W Materiałach - zadania z Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego (SP, GM, LO).
 • W rubryce Z ostatniej ławki - zapisywanie tematu lekcji.
 • Konkurs - chmury.
W numerze 72 (XI-XII 2013)
 • Matematyka w Szkole nr 72 (listopad-grudzień 2013)W dziale Edukacja - rządowe e-podreczniki - próba recenzji, problemy z koncentracją u uczniów.   
 • Tematem numeru są łamigłówki i rozrywki matematyczne - szkolny turniej o tytuł Mistrza łamigłówek, kostki Soma i Bedlama, matematyczne origami - gwiazda sześcioramienna, Pitagoras w Nowym Yorku, łamigłówki w urządzeniach mobilnych, set.
 • W dziale Nauczanie matematyki - komputer na lekcji matematyki, magiczne liczby, japoński podręcznik dla trzecioklasistów, o wyższości zadań na dowodzenia nad zadaniami na obliczanie, recenzja książki Richarda Elwesa "Matematyka i już!", zadania popychające do myślenia, uczniowskie błędy, nauczyciel - wychowawca, rozterki egzaminatora, konkurs międzyszkolny w małej szkole, w serii "Trzynaście ksiąg" - cechy przystawania trójkątów.
 • W Materiałach - gry "Ślimaku, pospiesz się" dla SP i "Szlambry" dla GIM, przykładowe zadania maturalne.
 • W rubryce Z ostatniej ławki - dlaczego trzeba zlikwidować gimnazja.
 • Konkurs - hitori.
W numerze 71 (IX-X 2013)
 • Matematyka w Szkole nr 71 (wrzesień-październik 2013)W dziale Edukacja - studniówka i zakończenie szkoły w kraju i na świecie, matura 2013 vs. 2010, OBUT 2013 (Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów).
 • Tematem numeru są gry matematyczne - jak poznać nowych uczniów, matematyczny wąż, quod - gra o czworokątach, set, Transformacja i Uczniowie Pitagorasa - matematyczne gry karciane, bingo z działaniami, ułamki i domino. 
 • W dziale Nauczanie matematyki -  egzamin gimnazjalny w Chinach, ćwiczenie notacji wykładniczej, komputer na lekcji matematyki, wspieranie uczniów mających kłopoty z matematyką, dylematy w uczeniu rachunków, konstrukcje matematyczne w technice origami, anglojęzyczne programy do nauki matematyki, w cyklu "Trzynaście ksiąg" - twierdzenie Talesa i do niego odwrotne
 • W Materiałach - diagnoza wstępna w klasie IV SP, zadania na zakończenie SP, diagnoza po GIM
 • W rubryce Z ostatniej ławki - profesorowie, entuzjaści i politycy reformują oświatę.
 • Konkurs - nurikabe.
W numerze 70 (V-VI 2013)
 • Matematyka w Szkole nr 70 (maj-czerwiec 2013)W dziale Edukacja - teorie wychowania i nauczania na świecie.
 • Tematem numeru jest matematyka praktyczna - zadania o papierosach, rachunek prawdopodobieństwa dla oszustów, przeliczenia walutowe, przyrost naturalny i analiza danych, piłka nożna i wielościany, eksperymenty z objętością, grafika wektorowa i rastrowa.
 • W dziale Nauczanie matematyki - strategie sprytnych rachunków, argumentowanie w zadaniach maturalnych, gra Spernera, zadanie o kokardzie wpisanej w trójkąt w GeoGebrze, konferencje TED (Technology, Entertainment, Design) i matematyka, określanie celu lekcji, samouczki i fiszki, zadania o trójkątach, zadania na dowodzenie, w cyklu "Trzynaście ksiąg - twierdzenie Talesa.
 • W Materiałach - zadania dla zdolnych uczniów SP - ułamki dziesiętne, pola figur, wyrażenia algebraiczne i równania, zadania dla zdolnych gimnazjalistów - równania i nierówności, statystyka, zastosowania matematyki, sprawdziany dla liceów i techników - trygonometria, statystyka.
 • W rubryce Z ostatniej ławki - skąd się bierze "powszechne przekonanie". 
 • Konkurs - ściany.
W numerze 69 (III-IV 2013)
 • Matematyka w Szkole nr 69 (marzec-kwiecień 2013)W dziale Edukacja - matura 2015, rzetelność oceniania wiedzy uczniów, zadania konkursowe ze szkół międzynarodowych.
 • Tematem numeru jest tworzenie strategii - sprytne rachunki, uczenie tworzenia strategii, strategie rozwiązywania układów równań, jak rozwiązywać zadania tekstowe, graficzne rozwiązania zadań o stężeniach. 
 • W dziale Nauczanie matematyki - dowodzenie 'na tak' i dowodzenie 'na nie', zadania wielkanocne, superfarmer, informacja zwrotna dla ucznia w procesie nauczania, cyfry rzymskie i chronologia dat, w serii "Trzynaście ksiąg" - proporcje, pola i podobieństwo.
 • W Materiałach - zadania dla uczniów zdolnych w SP - ułamki zwykłe i dziesiętne, figury przestrzenne, zadania dla zdolnych gimnazjalistów - wyrażenia algebraiczne, graniastosłupy, ostrosłupy i inne bryły, sprawdziany dla liceów i techników - funkcja kwadratowa, funkcja wykładnicza i logarytmy, wielokąty i figury podobne. 
 • W rubryce Z ostatniej ławki - długość wysokości i wysokość długości.
 • Konkurs - kakurasu.
W numerze 68 (I-II 2013)
 • Matematyka w Szkole nr 68 (styczeń-luty 2013)W dziale Edukacja - osiągnięcia matematyczne trzecioklasistów, programy społeczno-wychowawcze CAS (Creativity, Activity, Service), MUN (Model United Nations), konkurs European Maths Challenge 
 • Tematem numeru jest rozumowanie i argumentacja - rozumowania zamiast rachunków, dowodzenie 'na tak' i dowodzenie 'na nie', zadania na argumentowanie na egzaminie gimnazjalnym, doświadczenie i dowód,  niby-dowody, trójkąt Napoleona, lekcje dowodzenia na nrich.maths.org. 
 • W dziale Nauczanie matematyki - wymiar fraktalny - co to i do czego służy, o przedłużaniu zadań, lekcje na zakończenie nauki w gimnazjum, trójkąty pitagorejskie, zadania o liczbach, cyfrach i podzielności, stara klasa i nowy nauczyciel, recenzja Gabinetu zagadek matematycznych Iana Stewarta (I i II), w cyklu "Trzynaście ksiąg" - proporcje w praktyce. 
 • W Materiałach - zadania dla uczniów zdolnych z SP o figurach geometrycznych i polach wielokątów, zadania dla zdolnych gimnazjalistów - figury płaskie, sprawdziany dla liceów i techników - funkcje, ciągi, stereometria
 • W rubryce Z ostatniej ławki - testy, a umiejętność uzasadniania.
 • Konkurs - strit.
W numerze 67 (XI-XII 2012)
 • Matematyka w Szkole nr 67 (listopad-grudzień 2012)W dziale Edukacja recenzja "Wprowadzenia do analizy matematycznej" - skryptu dla licealistów i studentów wydanego przez Politechnikę Łódzką oraz opis rozmaitych zjawisk, które można zaobserwować w szkolnictwie w USA (m.in. nadopiekuńcze szkoły dla bogatych, usunięcie z programu maturalnego elementów rachunku różniczkowego, wpływ wiary nauczyciela w sukces ucznia na wyniki osiągane przez uczniów, wpływ zadań domowych na efektywność kształcenia).
 • Tematem numeru są pomoce dydaktyczne, m.in. patyczki do liczenia, geoplan z trójkątną siatką, cyrkiel do złotego podziału odcinka, matematyczne hafty, arytmetyka z kuponami Multi-Multi, generowanie rozrostu tarczy słonecznika z programem logo.
 • W Nauczaniu matematyki programowanie liniowe w zadaniach, zadania o zakupach, zadania o średnich rozwiązywane metodą dźwigni, nietypowe tablice liczb pierwszych, zadania o wielokątach kokardkowych, zadania z kanadyjskich zawodów matematycznych, recenzje książek Holgera Dambecka "Im więcej dziur, tym mniej sera", Marcusa du Sautoy "Poker z Pitagorasem" oraz serii "Świat jest matematyczny". W cyklu "Trzynaście ksiąg" - działania na proporcjach.
 • W Materiałach - dla SP listy zadań na kółko z zapisywania liczb w różnych systemach, działań pisemnych i na ułamkach zwykłych, dla GM listy zadań na kółko z procentów, wyrażeń algebraicznych, równań i funkcji, a dla LO sprawdziany dotyczące figur i przekształceń geometrycznych oraz rachunku prawdopodobieństwa.
 • W cyklu "Z ostatniej ławki" - o tym, jak uczniowie postrzegają nauczycieli i ich wysiłki dydaktyczne.
 • W konkursie zadań logicznych - ukryte prostokąty.
W numerze 66 (IX-X 2012)
 • Matematyka w Szkole nr 66 (wrzesień-październik 2012)W dziale Edukacja informacje na temat rządowego projektu "Cyfrowa szkoła" i ocena wcześniejszych wariantów cyfryzacji edukacji w Polsce i innych krajach, nauczanie z tabletami w szkole belgijskiej, jak będą wyglądały zamówione przez rząd e-podreczniki, multimedialne propozycje do matematyki wydawnictwa GWO.
 • Tematem numeru jest eksperymentalne nauczanie matematyki, m.in. ułamków w SP lub treści gimnazjalnych i licealnych (czworokąty cykliczne, graniastosłupy, średnie, funkcja kwadratowa, cykloidy, twierdzenie Ptolemeusza) w oparciu o animacje komputerowe w GeoGebrze oraz wykorzystanie na lekcjach gier karcianych (Digit) i planszowych (Blokus). Są też pomysły na ciekawie przeprowadzone lekcje powtórzeniowe (zawody) i ćwiczeniowe (praca w grupach).
 • W Nauczaniu matematyki wykorzystanie kalkulatorów na lekcji w SP, odkrywanie własności działań na potęgach, łamigłówka "Galaktyki" na lekcji o symetrii, rozwiązywanie układów równań liniowych metodą wyznaczników, o tym, jak matematyka jest wykorzystywana w obowiązkowych projektach gimnazjalnych, recenzja książki Mirosława Majewskiego "Szkice o geometrii i sztuce". W cyklu "Trzynaście ksiąg" - teoria proporcji.
 • W Materiałach - dla SP zadania na kółko z działań na liczbach naturalnych i ułamkach, dla GM listy zadań na kółko z działań na liczbach, w tym z potęgowania i pierwiastkowania oraz wyrażeń algebraicznych, a dla LO sprawdziany dotyczące równań i nierówności, wielomianów oraz wyrażeń wymiernych.
 • W cyklu "Z ostatniej ławki" - o tym, jak cyfryzację szkoły widzą nauczyciele i dyrektorzy..
 • W konkursie zadań logicznych - wyspy.
W numerze 65 (V-VI 2012)
 • Matematyka w Szkole nr 65 (maj-czerwiec 2012) W dziale Edukacja - o nowej formule egzaminu gimnazjalnego, o systemie akredytowania szkół międzynarodowych, o nowej podstawie programowej dla szkół średnich.
 • Tematem numeru są matematyczne ciekawostki do wykorzystania na lekcjach, m.in. podział kwadratu na kwadraty i trójkąty, zadania o przekładaniu monet, matematyczne hafty, geometria islamskich ornamentów, szklanki Fibonacciego, ułamki Fareya.
 • W Nauczaniu matematyki problematyczne zadania o wykresach funkcji, wybór zadań z badania PISA, o błędach w formułowaniu zadań dla klas I-III, o samodzielnym odkrywaniu własności matematycznych przez uczniów, o czym mówią kształty miejskich murów. W cyklu "Trzynaście ksiąg" - liczby i wielkości współmierne.
 • W Materiałach - karty pracy dla uczniów słabych dotyczące w SP liczb całkowitych, w GIM - graniastosłupów i ostrosłupów, a dla LO - minikartkówki z prawdopodobieństwa i stereometrii.
 • W cyklu "Z ostatniej ławki" - o zadaniu z podtekstem (politycznym).
 • W konkursie zadań logicznych - galaktyki.  
W numerze 64 (III-IV 2012)
 • Matematyka w Szkole nr 64 (marzec-kwiecień 2012)W dziale Edukacja - omówienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego, organizacja życia pozalekcyjnego w szkole międzynarodowej w Belgii.
 • Tematem numeru jest modelowanie matematyczne i pomysły, jak wyrabiać tę umiejętność, m.in. przez zadania tekstowe i zadania problemowe, m.in. o trójkącie wpisanym w prostokąt, o współczynniku BMI i o dopasowaniu wzoru funkcji do trasy "przemarszu" ślimaka. 
 • W Nauczaniu matematyki - zabawy dydaktyczne na lekcjach geometrii, odkrywanie twierdzenia Pitagorasa z komputerem, mierzenie objętości jajka, zadania aplikacyjne z testu PISA, problematyczne zadania z procentami ze statystyki, recenzja książki Dariusza Laskowskiego "Jak tego dowieść - krótka opowieść", omówienie gry "Pośrednictwo", zadania układane przez uczniów, zadania o: średniej arytmetycznej, o piramidach liczbowych. W cyklu "Trzynaście ksiąg" - okrąg wpisany w trójkąt.
 • W Materiałach - karty pracy dla uczniów słabych dotyczące w SP prędkości, drogi i czasu, a w GIM - statystyki, a dla LO - minikartkówki z figur geometrycznych i wyrażeń wymiernych oraz arkusz maturalny - poziom podstawowy.
 • W cyklu "Z ostatniej ławki" - o ściąganiu rozwiązań zadań domowych z internetu.
 • W konkursie zadań logicznych - kakuro.  
W numerze 63 (I-II 2012)
 • Matematyka w Szkole nr 63 (styczeń-luty 2012)W dziale Edukacja - omówienie zadań próbnego egzaminu gimnazjalnego, o skuteczności różnych metod nauczania i taniej psychologii, o współpracy szkoły z rodzicami oraz zapraszanych na prelekcje gościach.  
 • Tematem numeru jest geometria płaska, m.in. odkrywanie własności trójkątów z GeoGebrą, czworokąty bicentryczne, wycieczka z twierdzeniem Talesa, wyznaczanie linii południkowej w starożytnym Egipcie, islamskie ornamenty geometryczne i symetrie grafik Eschera.
 • W Nauczaniu matematyki - internetowa baza zadań IBE, nowe możliwości programu GeoGebra 4, Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie, zadania: z elementami logiki matematycznej dla SP, o okolicy swojego zamieszkania. Recenzje książek Christopha Drössera "Matematyka. Daj się uwieść" i "Fizyka. Daj się uwieść". W cyklu "Trzynaście ksiąg" - konstruowanie środka okręgu.
 • W Materiałach - karty pracy dla uczniów słabych dotyczące w SP wyrażeń algebraicznych i równań, a w GIM - figur podobnych, testy powtórkowe przed egzaminem gimnazjalnym, minikartkówki dla LO z równań i nierówności oraz statystyki, a także arkusz maturalny.
 • W cyklu "Z ostatniej ławki" - o nauczaniu w programie "Lap top dla każdego ucznia".
 • W konkursie zadań logicznych - Knossos. 
W numerze 62 (XI-XII 2011)
 • Matematyka w Szkole nr 62 (listopad-grudzień 2011)W dziale Edukacja dyskusja o systemie egzaminacyjnym w polskiej oświacie dawniej i dziś, informacje o tym, jak wyglądała matura i egzaminy na studia 200 lat temu w Księstwie Warszawskim, podsumowanie raportu Instytutu Badań Edukacyjnych o stanie polskiej edukacji AD 2010, informacje o organizacji życia szkoły w Nowej Zelandii i o systemie pracy z uczniem mającym kłopoty w nauce w Belgii.
 • Tematem numeru jest uczenie prowadzenia matematycznych rozumowań. Zadania tego typu w sposób programowy pojawiają się już na egzaminie gimnazjalnym. W dziale znajdziemy zadania z geometrii wymagające przeprowadzenia rozumowania, zadania rozwiązywane na etapie przed poznaniem odpowiedniego algorytmu, zadania geometryczne z elementami logiki, nauka sprytnych rachunków, wzór Picka i jego uzasadnienie, brytyjski system egzaminów powszechnych i jego zadania "na rozumowanie", rozwiązywanie zadań typu "uzasadnij" metodą dialogu wewnętrznego.
 • W Nauczaniu matematyki ciąg dalszy ćwiczeń z geoplanem (pola i symetrie wielokątów), lekcje o czworokątach z programem GeoGebra, sprawozdanie z II Konferencji GeoGebry, zadania o liczbach pierwszych i złożonych, z cyklu "Trzynaście ksiąg" - o kątach środkowych i wpisanych oraz zadania z tangramem.
 • W Materiałach - karty pracy dla słabych uczniów: dla SP o systemach zapisywania liczb, a dla GM o potęgach oraz arkusz maturalny dla poziomu podstawowego, testy powtórkowe dla gimnazjalistów i zestaw minikartkówek: zdania i zbiory oraz figury i przekształcenia.
 • W cyklu "Z ostatniej ławki" - o narzekaniu na obniżający się poziom uczniów na wszystkich szczeblach edukacji.
 • W konkursie zadań logicznych - deduktomino.
W numerze 61 (IX-X 2011)
 • Matematyka w Szkole nr 61 (wrzesień–październik 2011)W dziale Edukacja omówienie wyników tegorocznej matury, tekst o funkcjonalnym i instrumentalnym rozumieniu matematyki i felieton o początku roku szkolnego w Nowej Zelandii.
 • Tematem numeru jest matematyka nauczana w klasach I-III, zagadnienia podstawy programowej i zmiany wprowadzone w niej w ostatnich latach, omówienie wyników sprawdzianu umiejętności trzecioklasistów, zestaw diagnozujący na początek kl. IV, projekt nauczania arytmetyki w kl. I-III.
 • W Nauczaniu matematyki znajdziemy dalszy ciąg ćwiczeń z geoplanem, projekt gimnazjalny poświęcony liczbie pi, opis platformy edukacyjnej "Khan Academy", eksperymenty geometryczne z komputerem, pomysł na edukacyjne wykorzystanie gier planszowych "Hej, to moja ryba" oraz "Pędzące żółwie". Dla licealistów jest tekst o różnych sposobach wyznaczania wartości liczby pi. W cyklu "Lekcje, które się pamięta" przypomniano zadanie o furtce Edisona, a w serii "Trzynaście ksiąg" mowa jest o stycznej do okręgu i kątach niekończenie małych. Ponadto są liczby lustrzane i zadania na procenty z wykorzystaniem układu oporników.
 • W Materiałach są karty pracy dla słabych uczniów SP z własnościami liczb naturalnych, a dla GIM z procentami, są testy powtórkowe przed egzaminem gimnazjalnym, a dla LO minikartkówki z liczb i działań oraz wielomianów.
 • W dziale Z ostatniej ławki komentarz do diagramowych przedstawień wyników matur i systemu określania ich zdawalności.
 • W Konkursie łamigłówka typu "wieżowce".
W numerze 60 (V-VI 2011)
 • Matematyka w Szkole nr 60 (maj-czerwiec 2011)W dziale Edukacja ocena tegorocznych zestawów przygotowawczych i egzaminacyjnych dla klas VI SP oraz felieton o roli technologii komputerowej w pracy nauczyciela.
 • Tematem numeru są ciekawe aplikacje komputerowe do wykorzystania na lekcjach matematyki. Dla szkół podstawowych są np. bardzo proste programiki do nauki o liczbach całkowitych: Number line, Number Balls, Integer Cars, Color Chips, Hop to it, Spider Match, Integers Jeopardy oraz recenzja portalu Matlandia dla kl. IV zawierającego interaktywne zadania rozwiązywane on-line. Dla szkół podstawowych jest też sporo ciekawych ćwiczeń z geoplanem wcale nie w wersji wirtualnej. Dla starszych polecane są aplety Geometrii Cabri związane z dowodzeniem twierdzenia Pitagorasa, a także inne aplikacje dotyczące tego tematu, m.in. wykonane w GeoGebrze, filmy z portalu YouTube oraz gry Pyramid Panic i Pythagoras Theorem. Pokazano też pomysł na lekcję o funkcji kwadratowej z wykorzystaniem aplikacji Rzuty, która symuluje tor ruchu kuli wystrzelonej z armaty i innych pomysłów ze strony http://phet.colorado.edu , także do modelowania drgań struny funkcjami trygonometrycznymi i prędkości poruszania się za pomocą pochodnej funkcji. 
 • W dziale Nauczanie matematyki o piagetowskiej konstrukcji programów nauczania, różne metody rozwiązania zadania o czarcie i żebraku (w tym z użyciem arkusza kalkulacyjnego), pomysł na projekt matematyczny o liczbach pierwszych, zadania związane z grą w młynek, analizowanie treści na przykładzie zadania o słupach telegraficznych, zadania o liczbach kwadratowych, rozwiązywanie zadań metodą odgadywania oraz z serii "Lekcja, które się pamięta" - historia brytyjskiego ataku na zapory w Zagłębiu Ruhry i z serii "Trzynaście ksiąg" - konstrukcja pięciokąta foremnego.
 • W Materiałach dla SP karty pracy n.t. figur przestrzennych, a dla GM n.t. figur płaskich, a dla LO kartkówki n.t. funkcji trygonometrycznych, wielokątów i podobieństwa oraz arkusz maturalny z poziomu podstawowego.
 • W rubryce Z ostatniej ławki propozycje pytań egzaminacyjnych dla CKE do wiersza Tuwima Lokomotywa.
 • W Konkursie - zadanie diagramowe Skarby.
W numerze 59 (III-IV 2011)
 • Matematyka w Szkole nr 59 (marzec-kwiecień 2011)Tematem numeru są projekty edukacyjne w gimnazjum. Omówiono przepisy dotyczące wprowadzenia tej formy pracy, sposoby jej planowania i organizowania oraz pomysły na tematy projektów matematycznych i interdyscyplinarnych (m.in. systemy pozycyjne, wielościany platońskie, człowiek witruwiański, wydanie zbioru zadań, giełda papierów wartościowych, tangram, liczba złota).  
 • W Nauczaniu matematyki o zadaniach bez rozwiązania na przykładzie figur jednobieżnych, średnie w trapezie, o roli samooceny w efektywnym nauczaniu i przykładach jej wprowadzenia, średnia ważona w ocenianiu, zadania dotyczące obiektów z okolicy zamieszkania w geometrii i równaniach, problemy astronomiczne na lekcjach matematyki, zadanie o małpach i równania kwadratowe, funkcje kwadratowe, wykorzystanie gry w kości do ćwiczenia biegłości rachunkowej,  powtórka z rachunków, zadania zegarowe w Matlandii dla kl. IV oraz w serii "Trzynaście ksiąg" - złoty podział w pięciokącie foremnym. 
 • W Materiałach dla SP karty pracy n.t. pól figur, dla GM n.t. funkcji kawałkami liniowych, a dla LO arkusz maturalny i kartkówki z potęg i logarytmów oraz funkcji kwadratowej.
 • W rubryce Z ostatniej ławki o rozrastaniu się szkolnej biurokracji i metodach obrony przed nią.
 • W Konkursie - zadanie diagramowe Plusk.
W numerze 58 (I-II 2011)
 • Matematyka w Szkole nr 58 (styczeń-luty 2011)W dziale Edukacja omówienie wyników badań PISA z roku 2009, dyskusja na temat wymaganych metod rozwiązywania zadań.
 • Tematem numeru jest uczenie prowadzenia matematycznych rozumowań, są przykłady zadań "na rozumowanie", geometryczne zabawy z patyczkami do liczenia i zadania bez rozwiązania.
 • W Nauczaniu matematyki o aplikacjach komputerowych dotyczących zagadnień zegarowych, o monitorowaniu skuteczności nauczania, o rzucie ukośnym bez pochodnych, zadania z geometrii przestrzennej dotyczące obiektów znajdujących się w okolicy zamieszkania, problemy nawigacyjne na lekcjach matematyki, atrakcyjne lekcje w SP z wykorzystaniem folderów reklamowych, kwadratów magnetycznych i osi liczbowej, szacowanie miar kątów, pomysł na projekt w gimnazjum - budowa kopuły geodezyjnej, problematyczne zadanie z procentami oraz z serii "Trzynaście ksiąg" - złoty podział. 
 • W Materiałach dla SP karty pracy n.t. figur płaskich, dla GM n.t. układów równań, a dla LO kartkówki z ciągów i funkcji oraz arkusz maturalny.
 • W rubryce Z ostatniej ławki o źródłach szkolnej biurokracji.
 • W Konkursie - łamigłówka architekta.
W numerze 57 (XI-XII 2010)
 • Matematyka w Szkole nr 57 (listopad-grudzień 2010)W dziale Edukacja o organizacji życia pewnej belgijskiej szkoły.
 • Tematem numeru jest ocenianie. Przedstawiono system kryteryjny obowiązujący w międzynarodowym programie MYP (Middle Years Programme - odpowiednik naszego gimnazjum), ocenianie w badaniach PISA (Programme for International Student Assessement), planowane zmiany w konstrukcji i ocenianiu egzaminu gimnazjalnego, pomysł na testy z pilotami.
 • W Nauczaniu matematyki - pomysł na lekcje o ułamkach z tabliczkami czekolady, pomysł na projekt gimnazjalny - zawartość tłuszczu w organizmie, podziały prostopadłościanu, NWD - geometrycznie, zadania nawigacyjne na lekcjach matematyki, zadania dotyczące gry mankala, twierdzenie o dwusiecznej, zadanka z liczebnikami, gry matematyczne zaprojektowane przez uczniów, gumkowe modele wielościanów, kłopoty czwartoklasistów z obliczeniami zegarowymi, zadania na procenty z zaskakującymi wynikami, mierzenie kątów i rysowanie patyczaka, sześciokąty równoboczne oraz z serii "Trzynaście ksiąg" - kwadratura wielokąta. 
 • W dziale Matematyk wychowawcą jak zwracać uczniom uwagę, aby nie nakręcać spirali agresji.
 • W Materiałach dla SP karty pracy n.t. liczby i miary, dla GM wyrażenia algebraiczne, a dla LO arkusz maturalny.
 • W rubryce z Ostatniej ławki o dziennikarskich doniesieniach z rynku podręczników szkolnych.
 • W Konkursie zadanie diagramowe typu heywake.
W numerze 56 (IX-X 2010)
 • Matematyka w Szkole nr 56 (wrzesień-październik 2010)W dziale Edukacja - opis zakończenia roku w jednej ze szkół amerykańskich i perspektyw dalszego kształcenia się, ciekawe wykłady z witryny organizacji TED (http://www.ted.com), wyniki badania kształcenia i doskonalenia zawodowego przyszłych nauczycieli TEDS-M (Teacher Education and Development Survey in Mathematics) z 2008 roku. 
 • Tematem numeru jest wykorzystanie tablic interaktywnych (tzw. smartboards). Znajdują się tu podstawowe informacje: co to jest, jak działa i jakie narzędzia mamy do dyspozycji, wskazano także źródła materiałów metodycznych, z których można korzystać, m.in. ze stron http://www.scholaris.pl, http://matlandia.pl i http://gimplus.pl. Wśród pomysłów na lekcje są: turniej znajomości ułamków, figury osiowosymetryczne, bryły obrotowe i wyprowadzenie wzoru na objętość kuli. 
 • W Nauczaniu matematyki - gimnazjaliści piszą i oceniają maturę 2010, jak wyliczyć długość nart dla skoczka - wyznaczanie funkcji liniowej, siatki sześcianu, strojenie gitary i trygonometria, obwody elektryczne i liczba złota, zadania rozwijające wyobraźnię geometryczną, zadania z niekompletnymi danymi, wielościany archimedesowe, zadanie o punktach kratowych wewnątrz trójkąta, o ułamkach i procentach, boki i przekątne wielokątów, łamigłówka kalkudoku, matematyczne bajki, gra w prostokąty ćwicząca biegłość rachunkową, recenzja książki Orzeł czy reszka Hugona Steinhausa oraz z serii "Trzynaście ksiąg" - kwadratura wielokąta.
 • W Materiałach dla SP karty pracy n.t. liczby naturalne i ułamki, dla GM - liczby i działania, a dla LO - arkusz maturalny.
 • W rubryce Z ostatniej ławki - o stosunku do matematyki nauczycieli klas I-III.
 • W Konkursie - zadanie diagramowe o żarówkach.
W numerze 55 (V-VI 2010)
 • Matematyka w Szkole nr 55 (maj-czerwiec 2010)W dziale Edukacja o ocenianiu kryteryjnym, o biurokracji w szkołach, o stosunku uczniów do nauczycieli i organizacji życia w pewnej szkole w USA. 
 • Tematem numeru są związki między szkolnymi lekcjami matematyki i geografii. Znajdujemy tu analizę podstaw programowych tych przedmiotów w poszukiwaniu wzajemnych związków i  sprzeczności, zadania o kuli ziemskiej dla gimnazjalistów, o tym, jak się mierzy poziom morza, o stopniach i gradusach, specyfika map USA, lekcja o Księżycu z podobieństwem i trygonometrią.
 • W Nauczaniu matematyki - ciekawe własności kuli i związanych z nią liczb, o kostkach Efrona i liczbie złotej, o problemie urodzin, palindromy liczbowe, kwadraty liczb naturalnych, wielościany archimedesowe, zabawy z matematyką dla najmłodszych, łamigłówka Piramidy (znana też pod nazwą Wieżowce) oraz z serii "Trzynaście ksiąg" - arytmetyka geometryczna.
 • W Materiałach zestawy kartoników na lekcje o równaniach, karty pracy dla LO z trygonometrii i geometrii analitycznej oraz arkusz maturalny. 
 • W rubryce Z ostatniej ławki o sensowności rozdzielania funduszy unijnych przeznaczonych na edukację.
 • W Konkursie - zadanie diagramowe typu hashi.
W numerze 54 (III-IV 2010)
 • Matematyka w Szkole nr 54 (marzec-kwiecień 2010)W dziale Edukacja o systemie zatrudniania nauczycieli w szkołach międzynarodowych, sprawdzian semestralny w szkołach amerykańskich, porównanie pensji i pensum nauczycieli w różnych krajach Europy.
 • Tematem numeru jest matematyka doświadczalna - w SP z wykorzystaniem linijki, suwaka, zegara, w GM z klockami Reko i ekierkami, a w LO z glinianymi przekrojami brył. Opisano też kości Efrona i metodę dialogu sokratejskiego. 
 • W Nauczaniu matematyki o nietypowych ostrosłupach, o podziałach odcinka i trójkąta, o grze w chain sudoku, a także o kłopotach czwartoklasistów z zadaniami zegarowymi i piątoklasistów z dzieleniem z resztą, zadania o kozie na postronku, przekroje ośmiościanu i recenzja książki "50 teorii matematyki..." oraz z serii "Trzynaście ksiąg" - porównywanie pól figur bez wzorów na pola.  
 • W dziale Matematyk wychowawcą o wspieraniu uczniów w wyborze przyszłości zawodowej po maturze.
 • W Materiałach zestawy kartoników na lekcje o ułamkach, karty pracy dla LO n.t. funkcji kwadratowej i arkusz maturalny.
 • W rubryce Z ostatniej ławki o absurdalnych przepisach fiskalnych.
 • W Konkursie - zadanie diagramowe typu pokropek.

 

Powrót na górę strony