Kwadrat

Data ostatniej modyfikacji:
2017-01-18
Autor recenzji: 
Olga Mikołajczyk
nauczycielka w ZS Ekola i BISC
Wydawca: 

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
Instytut Matematyki PAN
ul. Śniadeckich 8, pok. 115
00-956 Warszawa
e-mail: stowarzyszenie.em@gmail.com

Numer bieżący: 
19 (I 2017)
Adres redakcji: 
Redaktor naczelny: 
Waldemar Pompe (wcześniej Łukasz Rajkowski)
Ukazuje się od: 
XI 2011
Cena: 
bezpłatny

Gazetka jest nieregularnikiem, którego głównym celem jest promowanie Olimpiady Matematycznej Juniorów wśród uczniów i nauczycieli. Nazwa czasopisma pochodzi od logo OMJ, którym jest trzecie przybliżenie figury nazywanej dywanem Sierpińskiego, konstruowanej na bazie kwadratu właśnie.

Nowe edycje pisma pojawiają się najczęściej przy okazji kolejnych etapów OMJ. Są bezpłatnie dystrybuowane wśród uczestników olimpiady podczas zawodów i szkoleń, wszystkie wydania można też pobrać ze strony internetowej OMJ. Pismo ma formę 4-stronicowej broszury formatu A4 z jednym kolorem wewnątrz (warto drukować je na kolorowej drukarce, co bardzo poprawia czytelność rysunków geometrycznych).

Oprócz informacji organizacyjnych gazetka zawiera materiały pomocne w przygotowaniu się do zawodów, artykuły matematyczne, wywiady z laureatami oraz zbiór ciekawych cytatów z prac zawodników (w rubryce Chochlik olimpijski).

 

W najnowszym numerze: 
 • Honorowi profesorowie oświaty związani z OMJ
 • Dorysujmy środek odcinka
 • W liczbach całkowitych
 • Wskazówki do zadań z poprzedniego numeru

W numerze 18 (VIII 2016)

 • Wspomnienie o Henryku Pawłowskim (1960-2016)
 • Różnica kwadratów w zadaniach
 • Kolorowanie płaszczyzny - skrót pracy Jadwigi Czyżewskiej (GM 13 Warszawa) zainspirowanej zadaniem z OMG. Praca została nagrodzona brązowym medalem na XXXVII Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki czasopisma Delta, zdobyła też I nagrodę w finale krajowym 28. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 2016) i będzie  prezentowana w międzynarodowej edycji tego konkursu w Brukseli
 • Wskazówki do zadań z poprzedniego numeru

W numerze 17 (II 2016)

 • nietypowe zadania z polem
 • cyfrowe problemy
 • sukcesy Polaków na LVI Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Tajlandii
 • wskazówki do zadań z poprzedniego numeru

W numerze 16 (VII 2015)

 • bliźniacze zadania w geometrii
 • tożsamość Sophie Germain w zadaniach
 • wskazówki do zadań z poprzedniego numeru

W numerze 15 (IV 2015)

 • zadania o trójkącie i metoda wiatraczka
 • kilka przydatnych lematów geometrycznych
 • wywiad z Piotrem Pawlakiem - licealistą z Gdańska, uczestnikiem OMG, OM i MOM, a także tegorocznych eliminacji do Konkursu Chopinowskiego (24 IV jury ogłosiło wyniki eliminacji - Piotra usłyszymy w zmaganiach finałowych w X 2015 jako jednego z najmłodszych uczestników)
 • wskazówki do zadań z poprzedniego numeru

W numerze 14 (XII 2014)

 • o łukach równej długości
 • ułamki i algorytm Euklidesa
 • sukces Polaków na MEMO
 • wskazówki do zadań z poprzedniego numeru

W numerze 13 (IV 2014)

 • poetyckie odwołanie od oceny zadania
 • zadania o szachownichach - metoda kolorowania
 • nierówność między średnimi
 • wskazówki do zadań z poprzedniego numeru

W numerze 12 (VI 2014)

 • liczby kwadraty i ich dzielniki raz jeszcze
 • zadania o kolorowaniu punktów płaszczyzny
 • Chochlik olimpijski - zabawne cytaty z prac zawodników

W numerze 11 (XII 2013)

 • liczby trójkątne i czworokątne
 • liczby kwadratowe i ich dzielniki

W numerze 10 (IX 2013)

 •  rozwiązywanie układów równań
 • zadania na obliczanie pól figur płaskich

W numerze 9 (VI 2013)

 • sposoby szukania poprawnych przykładów wielościanów,
 • sukcesy polskich dziewcząt na EGMO 2013,
 • praca uczestnika OMG o zbiorze mi nagrodzona w konkursie Młodych Naukowców UE,
 • Chochlik olimpijski - zabawne cytaty z prac zawodników.

W numerze 8 (III 2013)

 • czym obiekt maksymalny różni się od największego?
 • o sukcesach Polaków na Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich i wybrane zadania z tych zawodów 

W numerze 7 (XII 2012) 

 • sukcesy Polaków na MEMO 2012,
 • istnienie wielościanu o zadanych własnościach,
 • kwadraty, liczby pierwsze i reszty z dzielenia.

W numerze 6 (IX 2012)

 • zasada szufladkowa i reszty z dzielenia,
 • dowodzenie niemożności metodą obliczania dwoma sposobami,
 • trójkąty równoramienne w wielokątach.

W numerze 5 (VI 2012)

 • I Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów
 • I Europejska Olimpiada Matematyczna Dziewcząt,
 • sprowadzanie równań do postaci iloczynowej, 
 • podzielność iloczynów kolejnych liczb,
 • odwołanie od oceny zadań z OMG napisane wierszem.

W numerze 4 (V 2012)

 • o ocenianiu prac na OMG,
 • międzynarodowe zawody matematyczne Baltic Way,
 • przekroje graniastosłupa,
 • wywiad z Anią Czerwińską ze Szczecina, która w finale VII OMG uzyskała maksymalną liczbę punktów.

W numerze 3 (II 2012)

 • O zadaniach II etapu VII OMG
 • Chochlik olimpijski - zabawne cytaty z prac zawodników. 

W numerze 2 (XII 2011)

 • wspomnienia z obozu naukowego OMG, 
 • lista uczestników VII OMG bezbłędnych w części testowej,
 • nierówność trójkąta,
 • tożsamość Diofantosa,
 • wywiad z reprezentantami Polski na MEMO 2011.

W numerze 1 (XI 2011)

 • zmiany w regulaminie OMG,
 • historia Olimpiady Matematycznej,
 • sześciokąty równokątne,
 • wymierność wyrażeń pierwiastkowych,
 • wywiad z dyrektorem GM 68 w Krakowie o specyfice nauczania matematyki dzieci niewidomych (niewidomie uczniowie z tej szkoły z powodzeniem startują w OMG).  

       

Powrót na górę strony