Egzamin gimnazjalny 2010-2011

Data ostatniej modyfikacji:
2015-12-25
Autor recenzji: 
Olga Mikołajczyk
studentka matematyki UWr
Autor: 

Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki

Wydawca: 

Wydawnictwo Nowik
ul. Katowicka 39/110, 45-061 Opole
tel/fax: 77 454 36 04
e-mail: matma@nowik.com.pl
http://www.nowik.com.pl

 

Książka zawiera 650 zadań typu egzaminacyjnego (testowych i otwartych) z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, podzielonych na 14 rozdziałów ze względu na typ sprawdzanego w nich standardu kształcenia oraz 6 autorskich arkuszy egzaminacyjnych przygotowanych według aktualnych wymagań wraz z kartami odpowiedzi dla ucznia, opracowanym schematem oceniania, odpowiedziami i wskazówkami. Na końcu zamieszczono mapę zadań, która umożliwia nauczycielowi projektowanie własnych arkuszy (pokrywających wszystkie treści i standardy), korzystając z zawartości zbioru.

Książkę można szczególnie polecić do systematycznego powtórzenia wiadomości lub bezpośredniego treningu do egzaminu gimnazjalnego.

 

Powrót na górę strony