Trzy Korony (1)

Data ostatniej modyfikacji:
2012-03-29
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
geometria przestrzenna
Do rysunków użyto apletu ze strony  www.javaview.de
Można nimi manipulować (prawy przycisk myszy).


 

W artykule Trzy Korony (0) badaliśmy matematyczne własności szczytu Sześć Koron umieszczonego w graniastosłupie sześciokątnym. Tym razem rzecz dzieje się w sześcianie ABCDA'B'C'D' o krawędzi a = 12.
Będziemy rozważać różne bryły, będące złączeniem kilku ostrosłupów o podstawie ABCD. Takie figury nazwiemy koronami. Koroną jest na przykład wielościan

W = ABCDO' ABCDB' .


       

Nietrudno obliczyć objętości i pola powierzchni każdego z tych ostrosłupów z osobna.
A jak obliczyć objętość i pole powierzchni całej korony W?

Trzeba najpierw zrozumieć W. A dokładniej: zrozumieć, jak W wygląda w pobliżu 'przełęczy' S między wierzchołkami.

Podstawowa obserwacja
W prostokącie (lub równoległoboku) jak na rysunku,
punkt S dzieli kolorowe odcinki w stosunku 2:1.
Wynika to z podobieństwa odpowiednich trójkątów.

Zatem punkt S leży na przecięciu odcinków BO' i DB' i dzieli je w stosunku 2:1.

Stąd mamy:
- pole O'SA jest 1/3 pola O'BA ,
- pole B'SA jest 1/3 pola B'DA ,
- w ostrosłupie ABB'S wysokość opuszczona z S jest 1/3 a.
Dalej już łatwo można obliczyć pole i objętość korony W.  

 


 

W poniższych zadaniach niektóre przykłady są łatwiejsze, a inne trudniejsze. Które są które?
Do rozwiązania tych trudniejszych powinna wystarczyć modyfikacja "Podstawowej obserwacji". Spróbuj.

Pamiętaj, że dobry rysunek jest podstawą sukcesu. Spróbuj wykonać je samodzielnie. W podpowiedziach można zobaczyć jedynie krawędzie ostrosłupów. Krawędzie korony W trzeba sobie wyobrazić.

 


 

Zadanie 1.     Oblicz objętość i pole powierzchni korony W.

          a)       W = ABCDB' ABCDC'

          b)       W = ABCDB' ABCDD'

Podpowiedzi:

          c)       W = ABCDB' ABCDC' ABCDO'

          d)       W = ABCDB' ABCDD' ABCDO'

Podpowiedzi:

          e)       W = ABCDB' ABCDC' ABCDD'

          f)       W = ABCDA' ABCDB' ABCDC' ABCDD'

Podpowiedzi:

          g)       W = ABCDA' ABCDB' ABCDC' ABCDD' ABCDO'

          h)       W = ABCDA' ABCDB' ABCDC' ABCDD' ABCDO'
                          ABCDK' ABCDL' ABCDM' ABCDN'
,
                          gdzie K', L', M', N' są środkami odcinków A'B', B'C', C'D', D'A'.

Podpowiedzi:

 


 

Zadanie 2.    Oblicz objętość i pole powierzchni korony W będącej złączeniem wszystkich ostrosłupów postaci ABCDX.

    a)    X leży na odcinku B'C'                                     b)    X leży na odcinku BC'

Podpowiedzi:

    c)    X leży na odcinku B'D'                                     d)    X leży na odcinku B'O'

Podpowiedzi:

    e)    X leży na odcinku B'D' lub A'C'                           f)    X leży na łamanej A'B'C'D'A'

Podpowiedzi:

  

Na dalszy ciąg badania Trzech Koron zapraszamy tutaj.

Powrót na górę strony