Trójkąty Reuleaux

Data ostatniej modyfikacji:
2013-02-14
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
Rysunki utworzono za pomocą programu C.a.R.
Można przesuwać suwaki i 'wypełnione' punkty.
W zadaniach 1-4 wystarczy wiedza z gimnazjum.
W zadaniach 7 i 9 potrzebna jest trygonometria.


 
Niech będzie dany trójkąt równoboczny. Wyznaczamy trzy najmniejsze koła zawierające ten trójkąt o środkach w wierzchołkach tego trójkąta. Część wspólna tych kół tworzy figurę zwaną trójkątem Reuleaux [czytaj: relo'] od nazwiska niemieckiego inżyniera Franza Reuleaux, teoretyka budowy maszyn.

Trójkąt Reuleaux ma ciekawą własność, jest przykładem figury o stałej szerokości, to znaczy:

jeśli 'ciasno zapakujemy' go pomiędzy dwie równoległe proste,
to odstęp między nimi będzie stały, niezależny od kierunku tych prostych.
Zobaczysz to na poniższym rysunku (przesuń suwak [kwadrat] i obracaj dźwignią).

 

 

Na powyższym rysunku znajdziesz wskazówki pomocne w rozwiązaniu poniższego zadania.

 

Zadanie 1.   Trójkąt Reuleaux zbudowany na trójkącie równobocznym o boku a=1 ma:

  a)   obwód równy

  b)   pole równe

  c)   promień koła opisanego równy

  d)   promień koła wpisanego równy

 

Zauważmy jeszcze, że suma kątów trójkąta Reuleaux jest równa

 


 

Część wspólna trzech kół o środkach w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a i jednakowych promieniach R > a nie jest figurą o stałej szerokości. Jednak wystarczy 'zaokrąglić' jej 'naroża' i otrzymamy uogólniony trójkąt Reuleaux, figurę o stałej szerokości równej 2R-a.
Jak należy 'zaokrąglać naroża'? Zobaczysz to na poniższym rysunku (suwak [wycinki]).
Można też zobaczyć, że figurę wyznacza 'wirujący patyk'.

 

 

Zadanie 2.  Dla uogólnionego trójkąta Reuleaux o promieniach R=1,5 zbudowanego na trójkącie równobocznym o boku a=1 zachodzi:

  a)   obwód jest równy

  b)   pole jest równe

  c)   promień koła opisanego jest równy

  d)   promień koła wpisanego jest równy

 

Zadanie 3.  Czy figura będąca częścią wspólną trzech kół o promieniach równych /2, o środkach w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku 1, ma stałą szerokość?

 


 

Popatrzmy, jak trójkąt Reuleaux toczy się (bez poślizgu) po prostej. W czasie toczenia zmienia się jego 'najwyższy' punkt, ale jest stale na tej samej wysokości. Tę własność ma każda figura o stałej szerokości.
Popatrzmy na trajektorie pewnych punktów trójkąta Reuleaux, tzn. na linie, jakie kreślą w czasie ruchu.

 

 

Poniższe zadania dotyczą powyższego rysunku.

 

Zadanie 3P.  Dla trójkąta Reuleaux zbudowanego na trójkącie równobocznym o boku a=1, trajektoria punktu P składa się z:
      fragmentów cykloid,
      z łuków okręgów o promieniu . . . . . . i długości . . . . . .,
      i z odcinków o długości . . . . . ..

Zadanie 3Q.  Dla trójkąta Reuleaux zbudowanego na trójkącie równobocznym o boku a=1, trajektoria punktu Q składa się z: fragmentów uogólnionych cykloid i z dwóch rodzajów łuków okręgów:
      jedne o promieniu . . . . . . i długości . . . . . .,
      drugie o promieniu . . . . . . i długości . . . . . ..

Zadanie 3S.  Dla trójkąta Reuleaux zbudowanego na trójkącie równobocznym o boku a=1, trajektoria punktu S składa się z fragmentów uogólnionych cykloid i
      z łuków okręgów o promieniu . . . . . . i długości . . . . . .,

 

Uwaga.  Dla uogólnionego trójkąta Reuleaux o promieniach R, zbudowanego na trójkącie równobocznym o boku a < R zachodzi:
  -   trajektoria punktu P nie zawiera łuków żadnych okręgów ani odcinków,
  -   trajektoria punktu Q nie zawiera łuków żadnych okręgów ani odcinków,
  -   trajektoria punktu S nie zawiera łuków żadnych okręgów ani odcinków.

 


 

 

Niech będzie dany n-kąt foremny, gdzie n jest liczbą nieparzystą. Wyznaczamy n najmniejszych kół zawierających ten n-kąt, o środkach w wierzchołkach tego n-kąta. Część wspólna tych kół tworzy figurę, którą nazwiemy n-kątem Reuleaux.

 

 

Zadanie 4.  Czy figura będąca częścią wspólną 4 kół o środkach w wierzchołkach kwadratu o boku 1 i promieniach równych ma stałą szerokość?

 

Zadanie 5.  Pięciokąt Reuleaux zbudowany na pięciokącie foremnym o boku a=1 ma:

  a)   stałą szerokość równą . . . . . . ,

  b)   obwód równy . . . . . . ,

  c)   pole równe . . . . . . ,

  d)   promień koła opisanego równy . . . . . . ,

  e)   promień koła wpisanego równy . . . . . . .

Wskazówka.   Przekątna pięciokąta foremnego o boku a ma długość d =

 

Zadanie 6.  Dla pięciokąta Reuleauxa zbudowanego na pięciokącie foremnym o boku a=1,

  P)  trajektoria punktu P składa się z fragmentów uogólnionych cykloid i
      z łuków okręgów o promieniach . . . . . . i długościach . . . . . .,
      i z odcinków o długości . . . . . ..

  Q)  trajektoria punktu Q składa się z fragmentów uogólnionych cykloid i
      z łuków okręgów o promieniach . . . . . . i długościach . . . . . .,

  S)  trajektoria punktu S składa się z fragmentów uogólnionych cykloid i
      z łuków okręgów o promieniach . . . . . . i długościach . . . . . .,

 

Zadanie 7.  n-kąt Reuleaux zbudowany na n-kącie foremnym o boku a=1 (n nieparzyste) ma:

  a)   stałą szerokość równą . . . . . . ,

  b)   obwód równy . . . . . . ,

  c)   pole równe . . . . . . ,

  d)   promień koła opisanego równy . . . . . . ,

  e)   promień koła wpisanego równy . . . . . . .

 


 

Część wspólna n kół  (n nieparzyste) o jednakowych promieniach R, o środkach w wierzchołkach n-kąta foremnego, zawierających we wnętrzach  ten n-kat,  nie jest figurą o stałej szerokości. Jednak wystarczy 'zaokrąglić' jej 'naroża' i otrzymamy uogólniony n-kąt Reuleaux, figurę o stałej szerokości.
Jak należy 'zaokrąglać naroża'? Zobaczysz to na poniższym rysunku (suwak [wycinki]).
Można też zobaczyć, że figurę wyznacza 'wirujący patyk'.

 

 

Zadanie 8.  Uogólniony pięciokąt Reuleaux o promieniach R=3, zbudowany na pięciokącie foremnym o boku a=1 ma:

  a)   stałą szerokość równą . . . . . . ,

  b)   obwód równy . . . . . . ,

  c)   pole równe . . . . . . ,

  d)   promień koła opisanego równy . . . . . . ,

  e)   promień koła wpisanego równy . . . . . . .

Wskazówka.   Przekątna pięciokąta foremnego o boku a ma długość d =

 

Zadanie 9.  Uogólniony n-kąt Reuleaux o promieniach R, zbudowany na n-kącie foremnym o boku a < R  (n nieparzyste) ma:

  a)   stałą szerokość równą . . . . . . ,

  b)   obwód równy . . . . . . ,

  c)   pole równe . . . . . . ,

  d)   promień koła opisanego równy . . . . . . ,

  e)   promień koła wpisanego równy . . . . . . .

 


 

O bryłach o stałej szerokości piszemy w tekście Trójkąty Reuleaux 3D. Zajrzyj tam koniecznie.

 
 

Rowery Reuleaux

Ze względu na stałą szerokość wielokąty Reuleaux można wykorzystać jako "koła" rowerowe lub samochodowe. Oto kilka przykładów.

Powrót na górę strony