Przez pomyłkę... do wiedzy

Data ostatniej modyfikacji:
2018-09-5
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa

Geometria szkolna pełna jest wzorów, które trzeba zapamiętać. Na temat takich powszechnie znanych i często używanych wzorów ułożyliśmy zadania - żarty. Może uczniowie wymyślą jeszcze lepsze? Podzielcie się z nami ich pomysłami. Poniższe zadania są "niebezpieczne". Najlepiej wykorzystać je raz w roku (w Dniu Liczby Pi albo w Prima Aprilis).

 

Zatem uzupełnij te wzory i ... zapomnij

1. W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych oraz przeciwprostokątnej zachodzi a3b3 = c3.

2. W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych oraz przeciwprostokątnej zachodzi a2b3 = c4.

3. Pole trójkąta równobocznego o boku wynosi πr2.

4. Sześcian o krawędzi ma objętość równą a2 i pole powierzchni

5. Sześcian o krawędzi ma pole powierzchni 4πr2 i objętość

6. Sześcian o krawędzi ma objętość równą 4/3πr3 i pole powierzchni

7. Pole koła o promieniu wynosi 2πr

8. Okrąg o promieniu ma długość πr2.

9. Pole koła o promieniu jest równe π2r.

10. Pole powierzchni kuli o promieniu wynosi 2πr.

11. Kula o promieniu ma pole powierzchni 4/3 πr3.

12. Kula o promieniu ma objętość równą 6r2 i pole powierzchni

13. Stożek o wysokości 1 i promieniu ma objętość 4/3 πr3.

14. Objętość stożka o promieniu i wysokości wynosi πrl.

15. Suma kątów w -kącie foremnym wynosi πr2 radianów.

16. Jeśli r jest , to 2r+1 jest liczbą parzystą.

 

Powrót na górę strony