Wypukłe wielościany w ostrosłupie

Data ostatniej modyfikacji:
2013-06-6
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
geometria przestrzenna
Do rysunków 3D w niebieskich ramkach
użyto apletu www.javaview.de/
Można w nich manipulować myszą.


 

Rzecz będzie się działa w ostrosłupie prawidłowym o wysokości OO'' = 2 i podstawie ABCDEF, której bok ma długość 1. Przez O', A', B', C',... oznaczmy punkty będące środkami odcinków: OO'', AO'', BO'', CO'',....

Dla pewnej kolekcji K wyróżnionych punktów ostrosłupa, niech W = W(K) oznacza najmniejszy wypukły wielościan zawierający punkty z K. Wypukły oznacza: bez dziur i wklęsłości.

 

Na przykład dla

K = {O, A, B, C, D, E, D', A'}
wielościan W pokazany jest na rysunku.
Ma on:
    w = 7 wierzchołków,
    k = 12 krawędzi,
    s = 7 ścian.
Uwaga: nie wszystkie punkty z K są wierzchołkami (w tym przykładzie nie jest nim O).

Bryła W ma objętość V = 7 / 12. Można to obliczyć kilkoma sposobami. Na przykład tak: płaszczyzna ADD'A' odcina z W ostrosłup o wierzchołku E, resztę można podzielić płaszczyzną ABD' na dwa ostrosłupy o wierzchołkach B i D'.
W innych przykładach łatwiej może być obliczać objętości części ostrosłupa usuwanych przy 'rzeźbieniu' W.

               
bryła W          anty:

 

Na poniższym rysunku możesz przetestować swoją wyobraźnię przestrzenną.

 

Wyobraź sobie najmniejszy wypukły wielościan W zawierający zaznaczone na czerwono punkty ostrosłupa.
Klikając w punkty, możesz zmieniać ich kolor. Wybierzesz w ten sposób kolekcję K.
                 
W ma: 12 wierzchołków, 19 krawędzi, 9 ścian,
w tym: 3-kątnych 3, 4-kątnych 2,
5-kątnych 3, 6-kątnych 1 bryła W          anty:

 

Proponujemy teraz kilka zadań. Uwaga, obliczanie objętości może być w niektórych wypadkach żmudne.

 

Zadanie 1.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym zaznaczone punkty. Dla W mamy:

      w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 2.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym zaznaczone punkty. Dla W mamy:

      w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 3.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym zaznaczone punkty. Dla W mamy:

      w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 4.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

A, B', C, D', E, F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 4'.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

O, A, B', C, D', E, F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 4''.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

O, A, B', C, D', E, F', O'' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 5.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

A, B, C, D, E, F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 5'.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

A, B, C, D, E, F', O' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 5''.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

A, B, C, D, E, F', O', O''.
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 6.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

O, O', A, A', B, C, D, D', E', F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 6'.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

O, O', O'', A, A', B, C, D, D', E', F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 7.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

A, B, C, D', E', F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 7'.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

O, O', A, B, C, D', E', F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 7''.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

O, O', O'', A, B, C, D', E', F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 8.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

A, B, C', D, E, F' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 8'.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym punkty:

A, B, C', D, E, F', O'' .
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 9.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym środki wszystkich krawędzi ostrosłupa.
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 9'.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym środki wszystkich krawędzi i wierzchołek ostrosłupa.
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 10*.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym środki wszystkich ścian ostrosłupa.
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 10'*.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym środki wszystkich ścian i wierzchołek ostrosłupa.
Dla W mamy:       w = . . . . . .       k = . . . . . .       s = . . . . . .       V = . . . . . .    

Zadanie 11**.   Niech W będzie najmniejszym wypukłym wielościanem zawierającym pewne spośród punktów A, B, C, D, E, F, A', B', C', D', E', F', O, O', O'' ostrosłupa.

   a)   Jaka może być liczba w jego wierzchołków?

   b)   Jaka może być liczba k jego krawędzi?

   c)   Jaka może być liczba s jego ścian?

   d)   Jaka jest najmniejsza (niezerowa) objętość V?

  

Powrót na górę strony