Funkcje (bez wzorów)

Data ostatniej modyfikacji:
2010-11-16
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
Dział matematyki: 
funkcje

Ślimak Filip w czasie 10-godzinnej wycieczki spacerował wzdłuż prostej AB. Jego wędrówkę przedstawia poniższy wykres funkcji f, ukazujący pozycję Filipa w zależności od czasu. (Pozycja jest określana jako odległość od punktu A.)

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać 'wypełnione' punkty.

 

ZADANIE 1.  
a)   Podaj  f (1),  f (1,5),  f (3,5),  czyli podaj pozycję Filipa po: godzinie, półtorej godziny, trzech i pół godzinach od startu.
 
b)   W jakiej odległości od startu Filip zakończył wędrówkę?
 
c)   Ile czasu zajęły mu odpoczynki na trasie?
 
d)   Ile razy Filip przechodził przez środek odcinka AB? W której godzinie wycieczki?
 
e)   W której godzinie przebył największy dystans?
 
f)   Ile metrów przebył w czasie całej wycieczki?
 
g)   Po jakim czasie osiągnął półmetek (tzn. po jakim czasie przebył połowę całego dystansu wędrówki)?
 
h)   Jak długo był w odległości nie większej niż jeden metr od punktu B?
 
i)   Jak długo był w odległości większej niż jeden metr od punktu startu?
 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji f - wędrówki ślimaka Filipa oraz wykres funkcji gP opisującej odległość Filipa od punktu P prostej AB, w czasie 10-godzinnej wycieczki. Przesuwając P, zobaczysz inne takie funkcje.

 

Rysunek utworzono za pomocą programu C.a.R. Można przesuwać 'wypełnione' punkty.

 

 

ZADANIE 2.  
a)  Naszkicuj wykresy funkcji:   gC ,   gD ,   gE ,   gF , dla podanej na wykresie funkcji f .

b)  Naszkicuj wykresy funkcji:   gC ,   gD ,   gE ,   gF , dla podanej na wykresie funkcji f .

 

ZADANIE 3.  
a)  Na rysunku pokazano wykres funkcji gC powstały dla pewnej funkcji f.
Naszkicuj wykres funkcji f (uwaga: jest wiele możliwości).

b)  Na rysunku pokazano wykres funkcji gD powstały dla pewnej funkcji f.
Naszkicuj wykres funkcji f (uwaga: jest wiele możliwości).

c)  Na rysunku pokazano wykres funkcji gF powstały dla pewnej funkcji f.
Naszkicuj wykres funkcji f .

 


 

Powrót na górę strony