Aquapark 'Kaskady 2'

Data ostatniej modyfikacji:
2013-08-8
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
szkoła podstawowa
gimnazjum
Dział matematyki: 
arytmetyka
matematyka rozrywkowa

W aquaparku 'Kaskady 2' wszystkie baseny mają wymiary 13 m × 10 m. Różnią się tylko głębokościami. W samo południe (o 12.00) odkręcane są kurki (K) i woda wypełnia baseny w jednostajnym tempie.
(W poniższych zadaniach nieco zmieniliśmy dane, tak by umożliwić rachunki w pamięci).

Podobnie jak w Aquaparku 'Kaskady 1', proponujemy teraz rozwiązanie kilku zadań. Wymagają one większej wprawy rachunkowej, dlatego radzimy zacząć od tych z wcześniejszego artykułu.

 

Baseny różnią się kształtem dna.
Obok prezentujemy jeden z nich.
Poniżej widać przekrój tego basenu.

Kratki ułatwią odczytanie głębokości. Przyjmujemy, że

kratka ma bok długości 1 metra.

Poniżej można zobaczyć symulację procesu nalewania wody do tego basenu. Można ją przerwać, zmodyfikować głębokości i zacząć nalewanie od początku.

     


 

UWAGA.
Ten rysunek jest dynamiczny. Można przesuwać w pionie
brązowe punkty.
Po chwili rysunek się zaktualizuje.
przelewa się!
  

  

Proponujemy teraz rozwiązanie kilku zadań a basenach (wersje B są nieco trudniejsze).
Większość rachunków można wykonać w pamięci, pod warunkiem że nabierzesz wprawy w szybkim obliczaniu pól figur takich, jak na rysunku obok (np. czerwony trójkąt ma wysokość równą 1/3 długości odcinka bc, zatem ma pole 1/3; różowy czworokąt powstał z prostokąta 1×2 po odcięciu trójkąta takiego, jak czerwony, więc ma pole 5/3; zielony czworokąt ma pole 1 - wystarczy popatrzeć).

 

Zadanie 1.   Na rysunkach pokazano stan z godziny 12:30. Przez 30 minut od odkręcenia kurków, do basenu A wlało się 15 ton wody, a do basenu B 10 ton.

a)   Ile wody mieści się w basenie?

b)   O której godzinie basen będzie całkowicie napełniony?

c)   Jakie będą głębokości w punktach c, d, f, g, h, m po całkowitym napełnieniu basenu?

d)   O której godzinie woda pojawi się w punkcie e?

e)   O której godzinie lustro wody znajdzie się 1 metr nad punktem c?

 

Zadanie 2.   Na rysunkach pokazano stan z godziny 12:30. Przez 30 minut od odkręcenia kurków, do basenu A wlało się 5 ton wody, a do basenu B 10 ton.

a)   Który z basenów napełni się szybciej?

b)   O której godzinie woda pojawi się w punktach g, i, k?

c)   Gdzie będzie jeszcze sucho o 15:00? A o 16:00?

 

Zadanie 3.   Na rysunkach pokazano stan z godziny 12:30. Przez 30 minut od odkręcenia kurków, do basenów A i B wlało się po 5 ton wody.

a)   Jaka jest pojemność basenu?

b)   Gdzie będzie jeszcze sucho po wlaniu 100 ton wody?

c)   O której godzinie woda pojawi się w punktach f, j?

d)   O ile zwiększy się pojemność basenu, gdy n (i tylko n) podniesiemy o 2 metry?

 

Zadanie 4.   Na rysunkach pokazano stan z godziny 12:30. Przez 30 minut od odkręcenia kurków, do basenu A wlało się 20 ton wody, a do basenu B 5 ton.

a)   Jaka jest pojemność basenu?

b)   O ile zmniejszy się pojemność basenu, gdy n (i tylko n) obniżymy o 3 metry?

c)   O której godzinie głębokość wody w miejscu d przekroczy 5 metrów?

d)   O której godzinie głębokość wody w miejscu j przekroczy 4 metry?

 

Zadanie 5.   Na rysunkach pokazano stan z godziny 12:00. Do basenów napływa woda w tempie 30 ton w każdej godzinie.

a)   Ile czasu mija od chwili, gdy w j pojawi się woda, do chwili, gdy lustro wody znajdzie się w tym miejscu na wysokości 1 m?

b)   Ile czasu mija od chwili, gdy w f pojawi się woda, do chwili, gdy lustro wody znajdzie się w tym miejscu na wysokości 1 m?

c)   O której godzinie woda pojawi się w punktach d, f, j, m?

d)   Jaka jest całkowita pojemność basenu?

e)   Gdzie będzie jeszcze sucho, gdy basen wypełni się do połowy swojej pojemności?

 

Zadanie 6.   Na rysunkach pokazano stan z godziny 12:00. Do basenów napływa woda w tempie 30 ton w ciągu każdej godziny.

a)   W jakiej kolejności dociera woda do punktów a, b,..., n?

b)   Ile czasu mija od chwili, gdy w j pojawi się woda, do chwili, gdy woda dotrze do f?

c)   Ile czasu mija od chwili, gdy w f pojawi się woda, do chwili, gdy woda dotrze do d?

d)   O której godzinie woda pojawi się w punktach a, b,..., n?


 

 

Zadanie 1.   Na rysunkach pokazano stan z godziny 12:30, czyli przez 30 minut od odkręcenia kurków, do basenu A wlało się 15 ton wody, a do basenu B 10 ton.

a)   Ile wody mieści się w basenie?

b)   O której godzinie będzie napełniony?

c)   Jaka będzie głębokość w miejscach k, l, m po napełnieniu basenu?

d)   Jaka jest głębokość o godzinie 13:10 w miejscach: e, f, g, h, i?

e)   Jaka jest głębokość o godzinie 14:00 w miejscach: e, f, g, h, i ?

 

Zadanie 2.   Na rysunku pokazano stan z godziny 13:00. Przez 60 minut od odkręcenia kurka, do basenu wlało się 30 ton wody.

a)   Ile wody mieści się w tym basenie?

b)   O której godzinie basen będzie całkowicie napełniony?

c)   Jakie będą głębokości w miejscach k, l, m po całkowitym napełnieniu basenu?

d)   Jakie będą głębokości o godzinie 14:20 w miejscach e, f, g, h, i ?

e)   Jakie będą głębokości o godzinie 14:30 w miejscach e, f, g, h, i ?

 

Zadanie 3.   Na rysunku pokazano stan z godziny 12:30. Przez 30 minut od odkręcenia kurka, do basenu wlało się 20 ton wody.

a)   Ile godzin trwa napełnianie tego basenu?

b)   Gdzie (po całkowitym napełnieniu basenu) będzie najgłębiej?

c)   O której godzinie pojawi się woda w miejscach f, g, h, i ?

d)   Jakie są głębokości w miejscach e, f, g, h, i, gdy basen jest wypełniony do połowy swojej pojemności?

 

Zadanie 4.   Napełnianie basenu z rysunku obok trwało od 12:00 do 19:00.

a)   Ile wody się w nim mieści?

b)   Jaka jest jest głębokość w miejscu g o godzinach: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00?

c)   O której godzinie woda pojawi się w miejscach: g, h, i, j, k, l ?

 

Zadanie 5.   Na rysunku pokazano baseny A i B o godzinie 12:10. Przez 10 minut do basenu A wlano 20 ton wody, a do B 30 ton.

a)   Który basen ma większą pojemność? O ile większą?

b)   Który basen wcześniej się napełni? O ile wcześniej?

c)   Który basen jest głębszy (tzn. w którym basenie maksymalna głebokość jest większa)? O ile głębszy?

d)   W którym basenie wcześniej pojawi się woda w miejscach: g, h, i, j, k, l?

e)   W którym basenie głębokość jest większa w miejscu e o godzinie 13:00? A o 13:20?

 

Zadanie 6.  
a)   Narysuj przekrój basenu, w którym głębokości (po całkowitym napełnieniu wodą) są takie, jak w poniższej tabeli.

a b c d e f g h i j k l m
7 3 2 1 5 2 4 3 0 4 2 5 1

b)   Jest wiele takich basenów. Zaznacz na poprzednim rysunku innym kolorem drugi taki basen.

c**)   Ile takich basenów można narysować na załączonym diagramie (rysując wzdłuż linii)?


 

a b c d e f g h i j k l m
6 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 2 1

Zadanie 7.  
W basenie po jego całkowitym napełnieniu wodą głębokości są takie, jak w tabeli obok.
 
Na niektóre z poniższych pytań nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Na które?

a)   Ile wody mieści się w tym basenie?

b)   O której godzinie basen będzie całkowicie napełniony?

c)   O której godzinie pojawi się woda w miejscach: e, f, g, h, i?

d)   Jaka będzie głębokość o godzinie 14:20 w miejscach: e, f, g, h, i?

e)   Jaka będzie głębokość w miejscach e, f, g, h, i, gdy basen będzie wypełniony do połowy swojej pojemności)?

miejsce a b c d e f g h i j k l m
czas 12:00 12:10 12:20 12:40 12:50 13:10 13:40 14:10 14:20 14:30 14:50 15:30 16:30

  

Powrót na górę strony