Sześcian w czworościanie foremnym

Data ostatniej modyfikacji:
2013-06-6
Autor: 
Krzysztof Omiljanowski
pracownik IM UWr
Poziom edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Dział matematyki: 
geometria syntetyczna
geometria przestrzenna
Rysunki dynamiczne utworzono apletem z www.javaview.de/.
Można obracać [myszką], zmieniać przeźroczystość, itp.


 

Zazwyczaj w zadaniach ze stereometrii rozpatruje się czworościany w sześcianie. Tu obejrzymy różne przykłady sześcianów zawartych w czworościanie foremnym. Przedstawiamy osiem zadań. Szkice rozwiązań i odpowiedzi zamieszczamy pod rysunkami, w których ukryte są również wskazówki. Manipulowanie rysunkami pozwoli dostrzec najważniejsze związki między figurami. Jedynie w jednym przykładzie jest potrzebna trygonometria.

Wszystko będzie się działo w czworościanie foremnym ABCD o krawędziach długości a.
Nie jest trudno wyznaczyć wysokość H tego czworościanu:


przeźr.:      

Spodek wysokości, punkt D', leży w środku podstawy, zatem dla trójkąta ADD', z tw. Pitagorasa mamy:
   DD' 2 = AD 2 - AD' 2 = a 2 -
skąd
   wysokość H  = DD'  = 
 
Zauważmy ponadto, że kąt między ścianami jest taki, jak kąt DD''D' w trójkącie DD''D'. W tym właśnie trójkącie stosunek przyprostokątnych jest równy:
   DD' / D'D''   =   H /
czyli
    DD' / D'D''   =  

 

Będziemy oglądać sześciany zawarte w tym czworościanie foremnym.
Jest wiele "gatunków" takich sześcianów.
W obrębie każdego z rozważanych tu gatunków obejrzymy dokładnie największy z sześcianów.
Najciekawsze są ostatnie dwa przykłady, jednak zaczniemy od prostszych.

Na początek rozważamy rodzinę sześcianów "leżących" zawartych w ABCD, to znaczy takich, w których jedna ze ścian jest zawarta w ścianie ABC czworościanu.

Gatunek (a).    Sześciany w czworościanie foremnym ABCD,
których przekątna jednej ze ścian jest zawarta w wysokości CD'' ściany ABC czworościanu
i środek tej przekątnej pokrywa się ze środkiem D' ściany ABC czworościanu.

Zadanie 1. Wyznacz x - długość krawędzi największego z takich sześcianów.

Najważniejsze, to wyobrazić sobie, jak leżą górne wierzchołki takiego sześcianu.
Które z nich dotykają powierzchni czworościanu?

 


 

 

Rozwiązanie:    

Odpowiedź:    

 


 

Gdy zrezygnujemy z warunku 'środki podstaw czworościanu i sześcianu pokrywają się', dostaniemy szerszą klasę sześcianów, nazwijmy ją rodzajem (A).

Rodzaj (A) zawierający gatunek (a).   Sześciany w czworościanie foremnym ABCD,
których przekątna jednej ze ścian jest zawarta w wysokości CD'' ściany ABC czworościanu.

Zadanie 2. Wyznacz x - długość krawędzi największego z takich sześcianów.

Czy widzisz, które wierzchołki sześcianu dotykają powierzchni czworościanu?

 


 

 

Rozwiązanie:    

Odpowiedź:    

 


 

Przekręćmy poprzednie sześciany.

Gatunek (b).    Sześciany w czworościanie foremnym ABCD,
których jedna ze ścian leży na podstawie ABC czworościanu,
środek tej ściany pokrywa się ze środkiem D' ściany ABC czworościanu
i jeden z boków tej ściany jest równoległy do boku AB ściany ABC czworościanu.

Zadanie 3. Wyznacz x - długość krawędzi największego z takich sześcianów.

Nie jest wcale jasne, które dwa górne wierzchołki sześcianu dotykają powierzchni czworościanu.
Po przeanalizowaniu tego problemu reszta rozwiązania jest podobna do poprzednich.

 


 

 

Rozwiązanie:    

Odpowiedź:    

 


 

Gdy zrezygnujemy z warunku 'środki podstawy czworościanu i sześcianu pokrywają się', dostaniemy szerszą klasę sześcianów, nazwijmy ją rodzajem (B).

Rodzaj (B) zawierający gatunek (b).   Sześciany w czworościanie foremnym ABCD,
których jedna ze ścian leży na podstawie ABC czworościanu,
i jeden z boków tej ściany jest równoległy do boku AB ściany ABC czworościanu.

Zadanie 4. Wyznacz x - długość krawędzi największego z takich sześcianów.

Czy widzisz, że wszystkie wierzchołki takiego sześcianu leżą na powierzchni czworościanu?

 


 

 

Rozwiązanie:    

Odpowiedź:    

  

Przejdziemy teraz do sześcianów 'stojących na jednej nodze', to znaczy takich, których przekątna jest zawarta w wysokości D'D czworościanu.

Gatunek (c).    Sześciany w czworościanie foremnym ABCD,
o jednym wierzchołku w środku D' podstawy ABC czworościanu,
o przekątnej zawartej w wysokości D'D czworościanu,
których krawędzie wychodzące z D', leżą pod krawędziami DA, DB, DC czworościanu.

Zadanie 5. Wyznacz x - długość krawędzi największego z takich sześcianów.

Najważniejsze, to wyobrazić sobie, jak leżą wierzchołki takiego sześcianu.
Które z nich dotykają powierzchni czworościanu?

 


 

 

Rozwiązanie:    

Odpowiedź:    

 


 

Przekręcając poprzednie sześciany o 60o wokół przekątnej dostaniemy nowy gatunek.

Gatunek (d).    Sześciany w czworościanie foremnym ABCD,
o jednym wierzchołku w środku D' podstawy ABC czworościanu,
o przekątnej zawartej w wysokości D'D czworościanu,
których przekątne ścian wychodzących z D', leżą pod krawędziami DA, DB, DC czworościanu.

Zadanie 6. Wyznacz x - długość krawędzi największego z takich sześcianów.

 


 

 

Rozwiązanie:    

Odpowiedź:    

  

'Na deser' zobaczmy, że wśród sześcianów 'stojących na jednej nodze' jest taki, którego sześć wierzchołków, poza końcami nogi -przekątnej, leży na powierzchni bocznej czworościanu.

 

Zadanie 7*. Wyznacz x - długość krawędzi tego sześcianu.

 


przeźr.:            

 

 

Rozwiązanie:    

Odpowiedź:    

  

Na koniec zobaczmy, że istnieje taki sześcian, że na każdej ścianie czworościanu leży jedna krawędź sześcianu równoległa do pewnej krawędzi czworościanu.

 

Zadanie 8*. Wyznacz x - długość krawędzi tego sześcianu.

 


przeźr.:        

 

Odpowiedź:    

  

Oczywiście są jeszcze inne ciekawe gatunki sześcianów w czworościanie foremnym. Spróbuj samodzielnie określić jakiś nowy gatunek i zbadać największy sześcian z tego gatunku.

 
 

Powrót na górę strony