Wielościany Keplera-Poinsota

Wielościany Keplera-Poinsota są odpowiednikami brył platońskich w świecie wielościanów niewypukłych. Również ich ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i w każdym wierzchołku spotyka się taka sama liczba ścian. Tym razem jednak ściany mogą być wielokątami gwiaździstymi. Dopuszczona jest także możliwość przenikania ścian (tzn. przecinania się poza krawędziami).

Istnieją tylko 4 wielościany foremne niewypukłe:

  • dwunastościan gwiaździsty mały (small stellated dodecahedron),
  • dwunastościan wielki (great dodecahedron),
  • dwunastościan gwiaździsty wielki (great stellated dodecahedron),
  • dwudziestościan wielki (great icosahedron). 

 

Powrót na górę strony