Starych matur czar

Data ostatniej modyfikacji:
2021-01-25

„A młodemu ciężkie życie, doroczne rozważanie o egzaminach maturalnych”… Matura inkwizycją XX-go wieku”… „Czy egzaminy maturalne będą jeszcze przykra zmorą?”…  „Znowu ta sprawa fatalna, o mękach maturalnych”… „Strach i kłamstwo w szkole”… „Pożegnanie ze szkołą”… „Atmosfera klasy ósmej”… „Nadchodzą dnie tortur szkolnych”… „Dyrektorowie za utrzymaniem matur, uczniowie przeciw świadectwom maturalnym”… O normalną atmosferę przy egzaminach maturalnych”… „Oby nie było więcej tragicznych zajść maturalnych”… „Nieszczęsny przesąd matury”…
Co za korowód straszliwych wizyj? Zdejmuje nas lęk i groza. Nie obawiajmy się! To nic groźnego. To tylko febra majalis quotannis maturalis, doroczna febra majowa, której paroksyzmy, mniej lub więcej ostre, nawiedzają nagminnie redakcje dzienników w okresie egzaminów maturalnych. Ta uporczywa czkawka powtarza się od wielu lat ustawicznie.

Przegląd Pedagogiczny. Organ Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych
1934, R.53 z.11, Galle Henryk. Red.

Egzamin dojrzałości wzbudza emocje i dzisiaj, a podobne nagłówki można by zapewne znaleźć we współczesnych mediach. Jednak powszechnie uznaje się, że dzisiejsze matury nijak się mają do tych sprzed stu lat. Jakie zatem były te stare matury?

W czasach zaborów oraz w okresie od odzyskania przez Polskę niepodległości do reformy szkolnictwa w 1932 roku matury były organizowane w gimnazjach. Były one wówczas szkołami ośmioklasowymi, przyjmującymi uczniów od 10. roku życia. Kandydaci do gimnazjum byli poddawani egzaminom wstępnym. Na przykład, aby dostać się w 1918 roku do Gimnazjm Nowodworskiego w Krakowie, należało wykazać się następującą wiedzą z zakresu matematyki:

Pisanie liczb do miliona włącznie; biegłość w czterech działaniach liczbami całkowitemi; pewność w tabliczce mnożenia, znajomość ważniejszych miar metrycznych.

Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli Św. Anny w Krakowie
za rok szkolny 1918,
Kulczyński Leon

Pod koniec nauki w gimnazjum uczniowie przystępowali do egzaminu dojrzałości, jednak nie wszystkim egzaminy te kojarzyły się wówczas z kwitnącymi kasztanami, ponieważ w wielu szkołach sesje maturalne przeprowadzano kilkukrotnie w ciągu roku. Tematy zadań egzaminacyjnych układane były bezpośrednio w szkołach i dotyczyły treści zawartych w programie nauczania danej szkoły. Część pisemna zawierała zadania z różnych dziedzin, z czego najczęściej trzy lub cztery pytania z matematyki. Treści tych zadań różniły się często w zależności od profilu klasy (typ klasyczny, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy). W niektórych szkołach zadania dla różnych klas były zupełnie inne, a w innych do tych samych treści lub danych zadania formułowano tylko inne pytania.

Zadania maturalne nawiązywały często do zastosowań matematyki w życiu codziennym, np. zadania dotyczące procentu składanego odnosiły się do dziedziczenia spadku lub wypłacania rocznej renty. Osadzenie zadań w realiach epoki, ówczesne waluty, archaiczne pojęcia, staropolski język i pisownia mogą dziś potęgować wrażenie wyższego poziomu trudności tych zadań, jednak tym, co rzeczywiście różni przedwojenne zadania maturalne od współczesnych, jest ich charakter. Abiturient przed wojną musiał zmierzyć się z niewielką liczbą zadań z różnych dziedzin matematyki, których rozwiązanie bywało dość czasochłonne i wymagało zróżnicowanych umiejętności.

W tym dziale zamieszczamy historyczne zestawy maturalne z podaniem źródła i roku opatrzone szkicami rozwiązań. Mamy nadzieję, że zawartość ta okaże się interesująca i kształcąca nie tylko dla maturzystów i ich nauczycieli.

Zadania dotyczące zagadnień z ekonomii wybrane ze starych zestawów maturalnych prezentujemy w artykule tutaj.

Prezentowane zadania zostały wygrzebane z różnych żródeł, m.in. tych podanych poniżej. Szkice rozwiazań są autorstwa Stanisława Łapickiego - studenta matematyki na UWr.

 

Powrót na górę strony