Siatki wielościanów Catalana

Data ostatniej modyfikacji:
2008-09-5

Wielościany Catalana są dualne do wielościanów archimedesowych i dlatego też w danym wielościanie Catalana wszystkie ściany są przystające (bo układ ścian przy każdym wierzchołku w odpowiadającym mu wielościanie archimedesowym jest identyczny). Ściany te jednak nie są wielokątami foremnymi, dlatego też warto poświęcić kilka zdań na temat sposobu ich konstrukcji. Opiszemy ją na przykładzie wielościanu dualnego do czworościanu ściętego - czworościanu potrójnego. Rozważmy jeden z wierzchołków czworościanu ściętego i zaznaczmy na każdej wychodzącej z niego krawędzi punkt leżący w ustalonej odległości od tego wierzchołka. Punkty te wyznaczają przekrój wielościanu, który nazywamy figurą wierzchołkową. Przykład takiego przekroju pokazuje rys. 1 ("ustalona odległość" w tym wypadku to długość krawędzi wielościanu).

              

               Rys. 1                                                               Rys. 2                              

Figura wierzchołkowa jest trójkątem równoramiennym ABC, w którym AB jest krawędzią wielościanu, a BC i AC są krótszymi przekątnymi sześciokątów będących ścianami tej bryły. Opiszmy na trójkącie ABC okrąg i poprowadźmy styczne do tego okręgu w punktach A, B oraz C (rys. 2). Styczne wyznaczają trójkąt KLM, który jest właśnie ścianą wielościanu dualnego do czworościanu ściętego. Układ ścian w wierzchołku czworościanu ściętego to "3,6,6" i dlatego też czworościan potrójny, jako wielościan dualny do niego oznacza się symbolem V3,6,6.

W analogiczny sposób można wyznaczyć ściany wszystkich pozostałych wielościanów Catalana.

Liczba ścian w niektórych wielościanach Catalana oraz ich kształt (np. 120 niemal prostokątnych trójkątów) powoduje, że trudno jest przygotować ich siatki tak, aby mieściły się one na formacie A4. Dlatego też poniżej można znaleźć pełne siatki tylko dziewięciu wielościanów z tej rodziny. Dla wszystkich jednak zamieszczamy fragment siatki oraz informację o liczbie elementów potrzebnych do wykonania całego modelu. Dwa wielościany Catalana V3,3,3,3,4 oraz V3,3,3,3,5 (podobnie jak ich archimedesowe odpowiedniki) istnieją w wersjach lewo- i prawoskrętnej. Wersje te mają się tak do siebie, jak lewa dłoń do prawej.

Czworościan potrójny  V3,6,6

                                                 
siatka        element siatki (x4)
         Ośmiościan potrójny  V3,8,8                    Dwudziestościan potrójny V3,10,10  

                            

             siatka        element siatki (x8)                                 element siatki (x20)

           Sześcian poczwórny  V4,6,6                  Dwunastościan piątkowy V5,6,6

                           

    siatka        element siatki (x6)                            siatka             element siatki (x12)

       Dwunastościan rombowy V3,4,3,4              Trzydziestościan rombowy V3,5,3,5

                           

    siatka        element siatki (x12)                            siatka             element siatki (x30)

Dwudziestoczterościan deltoidowy                 Sześćdziestościan deltoidowy

V3,4,4,4                                                        V3,4,5,4

                               

           siatka        element siatki (x6)                                    element siatki (x20)

  Ośmiościan szóstkowy V4,6,8                 Dwudziestościan szóstkowy V4,6,10

                                  

           siatka        element siatki (x6)                                    element siatki (x12)

   Dwudziestoczterościan pięciokątny                  Sześćdziestościan pięciokątny

V3,3,3,3,4                                                         V3,3,3,3,5

                                 

           siatka        element siatki (x6)                                    element siatki (x12)

Wizerunki wielościanów zostały wyeksportowane z programu Great Stella. Siatki zostały przygotowane przy użyciu programu Wingeom.

 

Powrót na górę strony