październik 2018

Data ostatniej modyfikacji:
2018-11-4

Zad. 1. Jakie są współrzędne geograficzne Wrocławia? Podaj po 3 duże miasta (liczące powyżej 100 tys. mieszkańców), które leżą na tej samej geograficznej:
a) długości
b) szerokości

Zad. 2. Nad iloma rzekami leży Wrocław? Wymień je w kolejności długości. Które z nich to dopływy prawobrzeżne Odry?

Zad. 3. Czy Wrocław po wyzwoleniu w 1945 roku stał się od razu siedzibą władz województwa? 

 

Odpowiedzi:

Zad. 1. a) np. Słupsk, Narwik
b) np. Chełm, Drezno, Dunkierka

Zad. 2. Na terenie Wrocławia płynie rzeka Odra (854 km, 742 km w Polsce, 27 km we Wrocławiu) i tu znajdują ujścia jej dopływy: Bystrzyca (101 km, 15 km we Wrocławiu), Widawa (109 km, 20 km we Wrocławiu), Oława (99 km, 20 km we Wrocławiu), Ślęza (78 km, 15 km we Wrocłaiu). Jedynym prawobrzeżnym dopływem jest Widawa. Na terenie Wrocławia płyną jeszcze dwie rzeki: Dobra (prawy dopływ Widawy - 32 km) oraz Zielona zwana też Szaloną (lewy dopływ Oławy - 24 km). Na terenie miasta istnieje jeszcze 20 mniejszych cieków wodnych, które nie mają jednak statusu rzek, tylko potoków lub strug. Są to: Brochówka, Grabiszynka, Kasina, Krzywy Potok, Leśna, Ługowina, Łękawica, Mielnica, Mokrzyca, Olszówka Krzycka, Olszówka Stabłowicka, Oporówka, Piaskówka, Piskorna, Rogozówka, Ryńka, Stabłowka, Toczek, Topór i Trzciana.  

Zad. 3. Po zakończeniu wojny ze względu na skalę zniszczeń Wrocławia (powyżej 68% budynków) rolę stolicy regionu dolnośląskiego pełniły w 1945 roku Trzebnica i Legnica. Wrocław został siedzibą władz wojewódzkich dopiero w XI 1945.

 

 

Powrót na górę strony