Olimpiada Matematyczna


Redaktor działu:
Michał Śliwiński (msliw(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik IM UWr
Data ostatniej modyfikacji:
2023-10-4

REGULAMIN

 • Liga adresowana jest do uczniów szkół średnich wszystkich typów. Uczniowie szkół podstawowych mogą brać w niej udział, ale bez odrębnej klasyfikacji.
 • Wraz z pierwszym zestawem rozwiązań należy przesłać poniższą klauzulę:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji Ligi Zadaniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • U osób poniżej 16 roku życia musi ona być potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, a następnie przesłana (wraz z pierwszym zestawem rozwiązań) w formie oryginału pocztą albo jako skan lub zdjęcie w załączniku do e-maila.
 • Liga trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.
 • Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy.
 • Pierwszego dnia miesiąca publikowane są 3 zadania przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Matematycznej.
 • Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy nadsyłać do końca danego miesiąca (decyduje data wysłania e-maila lub data stempla pocztowego).
 • Rozwiązania z pełnymi uzasadnieniami (standard olimpijski) należy przesyłać e-mailem na adres: staszekosaj13@gmail.com, albo tradycyjną pocztą na adres:
  Małgorzata Mikołajczyk, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław.
 • W temacie e-maila lub na kopercie należy wpisać "OM - Liga zadaniowa WPM".
 • Rozwiązania zadań oceniane są w skali 0-10 (standard olimpijski).
 • W pierwszej korespondencji należy podać imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz swój adres pocztowy.
 • Trzeciego dnia każdego miesiąca publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań z ostatniej rundy ligi, a piętnastego - wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy.
 • Na zakończenie każdej edycji najlepsi zawodnicy oraz autorzy wyjątkowo ciekawych rozwiązań w poszczególnych miesiącach otrzymują nagrody-niespodzianki, które wysyłamy pocztą.

Uwaga! Aby wpisywać na Portalu wzory matematyczne, np. komentując zadania, można skorzystać ze ściągi zamieszczonej na  górze strony na pasku poziomego MENU. Każdy wzór należy poprzedzić napisem tex i zakończyć napisem /tex umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Notacji tej można także używać w korespondencji mejlowej.

 

Powrót na górę strony