Kurs kierowników placówek wypoczynku (IM UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-26

Organizator:
Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. 71 37 57 402
strona domowa

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 37 57 416 lub 71 336 10 85
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

Czas trwania kursu: 10 godzin

Termin:

 • zgłoszenia do 12 IV 2019 za pomocą formularza online
 • wpłaty do 13 IV 2019
 • zajęcia 13 IV 2019 godz. 9-16
 • egzamin teoretyczny 13 IV 2019 godz. 16
 • egzamin praktyczny - 26 V 2019 (lub w innym terminie uzgodnionym indywidualnie)

Miejsce:
Instytut Matematyczny UWr
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
sala A

Opłata: 100 zł

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora
Fundacja Matematyków Wrocławskich
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem: kurs kolonijny

Nauczycielom podczas wycieczek szkolnych lub obozów naukowych i zielonych szkół organizowanych przez placówkę, w której są zatrudnieni na etacie nauczycielskim, ale TYLKO w czasie roku szkolnego, nie są potrzebne żadne dodatkowe kursy. Podczas wakacji obowiązują inne przepisy. Co najmniej jedna osoba spośród opiekunów musi mieć ukończony kurs kierowników kolonii. Do przystąpienia do kursu wymagany jest 3-letni staż pracy nauczycielskiej w placówce oświatowej.

Zajęcia odbywają się w czasie jednego sobotniego posiedzenia (8 godzin) i 2 godziny przewidziano na napisanie pracy zaliczeniowej. Kurs kończy się egzaminem (teoretycznym i praktycznym) i wystawieniem świadectwa nabycia odpowiednich uprawnień, które jest rejestrowane w kuratorium. 

 

Skrót programu:

 • Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
 • Organizacja pracy w placówce wypoczynku
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, obowiązujące przepisy
 • Pomoc przedmedyczna
 • Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku, obowiązujące przepisy

Uczestnicy kursu mogą wziąć też udział w:

 • wycieczce matematycznej
 • logicznej grze terenowej
 • zajęciach matematycznego origami
 • zajęciach z gier planszowych
 • zajeciach w planetarium
 • zajęciach z robotami lego
 • grze miejskiej.

 

Powrót na górę strony