Jerzy Harasymowicz "Geometria"

Data ostatniej modyfikacji:
2013-06-1

Linia jest prosta
od czasu jak poświęcaną kredą
zapisał nam to w kominie
Pitagoras

Przez tysiąc lat
wyciągnięta jak struna
stoi linia na baczność
przed ludzkością

Jest już bardzo zmęczona
i o niczym nie marzy
jak o zwinięciu się
w kłębek

 

Tłumaczenie

To jeden z moich ulubionych wierszy matematycznych. Postanowiłam przetłumaczyć go (może mało wprawnie) na angielski.

"Geometry"

Line is straight
since Pythagoras
has written it to us
in the chimney
with a holy chalk.

For thousand years now
stretched as a string
it has stood at attention
in front of humanity.

It is very tired already
and dreams of nothing but
of rolling up into a bundle.

Profesjonalne, nie znaczy lepsze

Poniżej zamieszczam ten sam wiersz w "fachowym" tłumaczeniu Wiktora Kontoskiego (translated by Victor Contoski), znalezionym w nowojorskim wydaniu tomu poezji Harasymowicza "Planting Beaches" (New Rivers Press, New York 1975). To, że tłumacz był profesjonalny, wcale nie oznacza, że tłumaczenie jest lepsze. Detale mu jednak umknęły.

Geometry

A line is straight
since Pythagoras
with a piece of blessed chalk
put it down.

For a thousand of years
stretched like a string
the line stands at attention
for humanity.

It is very tired by now
and dreams only
of rolling itself into a ball.

Powrót na górę strony