Indeks nazw A-O

Data ostatniej modyfikacji:
2013-12-13

Poniżej zamieszczony jest (w dwóch częściach) alfabetyczny spis wielościanów opisanych w Galerii. Od każdej nazwy  prowadzi link do odpowiedniej podstrony, na której można dowiedzieć się więcej na temat danej bryły.

 

antygraniastosłup czworokątny przycięty (J85)

antygraniastosłupy

biluna rotunda podwójna (J91)

czworościan foremny (regular tetrahedron)

czworościan potrójny (triakistetrahedron)

czworościan ścięty (truncated tetrahedron)

dwa czworościany (compound of 2 tetrahedra = stella octangula)

dwudziesto-dwunastościan (icosidodecahedron)

dwudziesto-dwunastościan przycięty (snub icosidodecahedron)

dwudziesto-dwunastościan rombowy mały (rhombicosidodecahedron)

dwudziesto-dwunastościan rombowy obcięty (J76)

dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie osiowo obcięty (J80)

dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie osiowo przekręcony (J73)

dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie skośnie obcięty (J81)

dwudziesto-dwunastościan rombowy podwójnie skośnie przekręcony (J74)

dwudziesto-dwunastościan rombowy potrojnie przekręcony (J75)

dwudziesto-dwunastościan rombowy potrójnie obcięty (J83)

dwudziesto-dwunastościan rombowy przekręcony (J72)

dwudziesto-dwunastościan rombowy wielki (rhombitruncated icosidodecahedron) 

dwudziesto-dwunastościan wielki (W94)

dwudziestoczterościan deltoidowy (strombic icositetrahedron)

dwudziestoczterościan pięciokątny (pentagonal icositetrahedron)

dwudziestościan foremny (regular icosahedron)

dwudziestościan potrójny (triakisicosahedron)

dwudziestościan szóstkowy (hexakisicosahedron)

dwudziestościan ścięty (truncated icosahedron)

dwudziestościan wielki (great icosahedron)

dwuklinoid przycięty (J84)

dwukopuła pięciokątna przekręcona (J31)

dwunastościan foremny (regular dodecahedron)

dwunastościan gwiaździsty mały (small stellated dodecahedron)

dwunastościan gwiaździsty wielki (great stellated dodecahedron)

dwunastościan piątkowy (pentakisdodecahedron)

dwunastościan rombowy (rhombic dodecahedron)

dwunastościan ścięty (truncated dodecahedron)

dwunastościan wielki (great dodecahedron)

dwupiramida pięciokątna (J13)

dwupiramida trójkątna (J12)

dwurotunda pięciokątna (J34)

dziesięć czworościanów (compound of 10 tetrahedra)

graniastosłupy

gwiazda morawska

hebeklinomegakorona (J89)

hebeklinorotunda trójkątna (J92)

klinocingulum podwójne (J90)

klinokorona (J86)

klinomegakorona (J88)

kompozycje antygraniastosłupów

kompozycje graniastosłupów

kompozycje wielościanów archimedesowych

kompozycje wielościanów Keplera-Poinsota

kompozycje wielościanów platońskich

kompozycje wielościanów jednorodnych

kopuła czworokątna (J4)

kopuła pięciokątna (J5)

kopuła trójkątna (J3)

kopuło-rotunda pięciokątna (J32)

kopuło-rotunda pięciokątna przekręcona (J33)

łamigłówka z IQ Parku

ostrosłupy

ośmiościan foremny (regular octahedron)

ośmiościan potrójny (triakisoctahedron)

ośmiościan szóstkowy (hexakisoctahedron)

ośmiościan ścięty (truncated octahedron)

 

Powrót na górę strony