Galeria kompozycji wielościanów platońskich

Kompozycje wielościanów platońskich

Na stronie http://korthalsaltes.com/ można znaleźc siatki:
stelli octanguli, sześcianu z ośmiościanem, 12-ścianu z 20-ścianem, kompozycji 2, 3, 4, 5 sześcianów oraz 5 czworościanów i 5 ośmiościanów.
Niektóre są nawet z siatki w jednym kawałku.

Kompozycje wielościanów platońskich

Na podstawie strony: http://mathworld.wolfram.com/PolyhedronCompound.html można wykonać wymienione wyżej kompozycje a także kompozycje: dwóch i czterech czworościanów (te dwa czworościany to nie jest stella octangula!), sześciu i dziesięciu sześcianów, dwóch, trzech i czterech ośmiościanów, dwóch i pięciu dwunastościanów, a nawet sześciu graniastosłupów pięciokątnych (te bryłę można obejrzeć w dziale "Kompozycje innych wielościanów jednorodnych"). Nawet nie trzeba "kalkować" nic z ekranu komputera, wystarczy nacisnąć, aby się samo kopiowało, a następnie wkleić do programu graficznego i wydrukować. Jedną kompozycję już tak zrobiłem.

Kompozycje czworościanów

Opis wykonania stelli octanguli i innych kompozycji czworościanów znajduje się w portalowej galerii tutaj.

Powrót na górę strony