Informatyka dla nauczycieli (Wrocław - UWr)

Data ostatniej modyfikacji:
2019-07-25
Organizator: 

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot Curie 15, 50-383 Wrocław
tel. 71 37 57 800, faks: 71 375 78 01
e-mail: sekretariat@ii.uni.wroc.pl
strona domowa

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Termin: 

Studia zostały zawieszone i nie przewiduje się ich wznowienia.

 

Czas trwania kursu: 

460 h w tym 60 h praktyki  (3 semestry)

 

Poziom edukacyjny: 
nauczanie blokowe
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła średnia z maturą
szkoła profilowana zawodowa
Zasięg: 
regionalny
Odpłatność: 

3600 zł (płatne w trzech ratach)

 

Skrót programu: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Ich celem jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie uczestnika do nauczania informatyki (technologii informacyjnej), zgodnie z zakresem podanym w podstawie programowej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów - w zależności od ukończonego kierunku studiów - w szkołach podstawowych i gimnazjach lub we wszystkich typach szkół.

Problematyka studiów:

  • podstawowe zasady działania i korzystania z systemów komputerowych oraz sieci,
  • elementy programowania i tworzenia aplikacji,
  • wybrane systemy użytkowe i stosowanie technologii informacyjnej,
  • algorytmika i rozwiązywanie problemów,
  • metodyka nauczania informatyki,
  • narzędzia i usługi w Internecie,
  • multimedialne wspomaganie dydaktyki.

Podstawowym zadaniem studium jest przekazanie niezbędnej wiedzy informatycznej, przygotowanie czynnych nauczycieli do uczenia i stosowania narzędzi informatycznych we wszystkich typach szkół. Ponadto, studia przygotowują do stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów oraz w pracy pozaszkolnej nauczyciela. Ważnym celem studiów jest również przygotowanie uczestników do roli doradców dla nauczycieli, którzy wykorzystują komputery na swoich zajęciach.

 

Powrót na górę strony