Międzynarodowy Dzień Napierowski

4 IV 2014 roku w rocznicę śmierci szkockiego matematyka Johna Napiera obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Napierowski w 400-lecie wynalezienia logarytmów. W 2014 roku mija bowiem 400 lat od opublikowania przez Napiera dzieła "Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio" [opis zdumiewającej zasady logarytmów], w którym ogłosił on światu swój najnowszy wynalazek. We Wrocławiu obchody Dnia Napierowskiego będą miały miejsce 12 IV 2014 o godz. 10 w Instytucie Matematycznym UWr.


Średnia długości przekątnych

Rozważamy średnią długości przekątnych n-kąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu R. Uzasadnimy (prawie elementarnie), że dla dla dużych n jest ona niemal równa 4/ R. Pokażemy też zastosowania tego wzoru. Dorosłych czytelników zapraszamy najpierw do przeczytania tekstu Średnia długości przekątnych (tylko dla dorosłych).


Średnia długości przekątnych (tylko dla dorosłych)

Wyznaczymy średnie długości przekątnych n-kątów foremnych wpisanych w okrąg o promieniu R. Dla dużych wartości n są one niemal równe 4 / . R. Jest to uzupełnienie artykułu Średnia długości przekątnych, w którym to samo robimy poglądowo i niemal elementarnie.


Piętnastka - rozgrzewka

Piętnastka jest popularną łamigłówką znaną od ponad stu lat (piszemy o niej na Portalu tutaj). Dziś znany jest także algorytm jej układania, co z jednej strony może popsuć całą zabawę, a z drugiej - pokazuje matematyczną złożoność tej niepozornej zabawki. Proponujemy zbadanie kilkunastu prostszych wersji gry w piętnastkę. Dzięki temu można będzie lepiej zrozumieć bogactwo wersji oryginalnej.


Wielociągi nieskończone

O wielociągach pisaliśmy już wcześniej tutaj. W tym artykule zakładamy, że Czytelnik zapoznał się już z tym pojęciem i notacją. Zarówno termin 'wielociąg' jak i prezentowany sposób notacji nie należą do standardów matematyki. Wprowadzamy je po to, aby ułatwić omawianie kłopotów, jakie napotykamy, gdy działanie dodawania chcemy uogólnić na nieskończenie wiele składników (matematycy mówią wtedy o sumowaniu szeregów). Takie uogólnione dodawanie istotnie różni się od zwykłego dodawania. Zobacz czym.

Powrót na górę strony