Tajniki statystyki


Redaktor działu:
Andrzej Dąbrowski (dabr(at)math.uni.wroc.pl)
pracownik Katedry Matematyki UP


Pielęgniarka statystyczna

Florence Nightingale (słynna "dama z lampą") znana jest przede wszystkim jako twórczyni pielęgniarstwa, patronka skautingu dziewczęcego i działaczka społeczna. Okazuje się, że była też zasłużona dla rozwoju statystyki opisowej. Aby lepiej wytłumaczyć członkom administracji rządowej swoje raporty statystyczne dotyczące śmiertelności w szpitalach polowych, stosowała diagramy nazywane dziś "różami Nightingale". 


Czym jest statystyka?

Przeciętnemu człowiekowi słowo "statystyka" kojarzy się z podsumowaniem meczu piłkarskiego lub z robieniem wykresów słupkowych. Można w ten sposób myśleć o statystyce, ale każdy z nas ma z nią znacznie częściej do czynienia, niż mu się wydaje. Stwierdzenie, że jest to nauka o niepewności używająca jako narzędzi metod rachunku prawdopodobieństwa, tylko komplikuje obraz tej dyscypliny matematycznej, którą odnajdziemy w wielu obszarach codziennego życia.

Powrót na górę strony