październik 2022

Data ostatniej modyfikacji:
2023-04-6

Zad. 1. Na rozpoczęcie roku szkolnego proponujemy rozwiązanie kilku rebusów nierozłącznie ze szkołą związanych.

A)

B)

C)

 

Zad. 2. Alfabet flagowy to międzynarodowy kod sygnałowy stosowany w żegludze, zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w 1969 roku. W zestawie ma m. in. 26 flag literowych. Ich zapamiętanie jest dość trudne, ale mogą je ułatwić zwroty mnemotechniczne (tzw. mnemy), np.

 litera I: Igła w stogu siana.

 litera H: Halina - polska dziewczyna.

 Opracuj takie krótkie zdania mnemotechniczne dla trzech innych liter alfabetu flagowego.

Zad. 3. Poniżej podano słowa i wyrażenia w pewnym języku. Dopasuj do nich ich polskie tłumaczenia podane w przypadkowej kolejności.

A. ćeberlyk, B. gożpus, C. gożtet, D. gożjany, E. ingoż,
F. kreźgur, G. kreźgurći, H. kungoż, I. kungur, J. kunlyk, K. kunpus, L. kuntem, M. kylbugor, N. kylbur, O. kylburći, P. kyltem, Q. kylći, R. lydpus, S. lydtem, T. lydjany, U. ćeberjany

1. bezpaństwowy, 2. cyfra, 3. godło państwowe, 4. granica, 5. horyzont, 6. hymn państwowy, 7. językoznawca, 8. kompozytor, 9. liczyć, 10. list, 11. litera, 12. melodia, 13. niemy, 14. niezliczony, 15. ozdabiać, 16. państwowość, 17. piękno, 18. pisać, 19. poeta, 20. słownik, 21. wiersz 

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. A) ośla ławka (oś - LA - wał [duży wałek] wstecz - K - A)
B) kolorowa kreda (koło [bez kreski] - ro- w A K - Reda)
C)

Zad. 2. Przykładowe mnemotechniki:
B - but bolszewika

Zad. 3. A12, B18, C11, D8, E5, F9, G17, H7, I20, J3, K2, L6, M16, N19, O21, P10, Q1, R4, S15, T13, U14

 

Powrót na górę strony