październik 2015

Data ostatniej modyfikacji:
2015-11-22

Zad. 1. Ustaw podane nazwiska w pary wg zasady "mistrz - uczeń": 
Zofia Kowalewska, Johannes Kepler, Isaac Newton, Georg Retyk, Aleksander Macedoński, Johann Bernoulli, Stefan Banach, Arystoteles, Karl Weierstrass, Isaac Barrow, Platon, Tycho Brahe, Hugo Steinhaus, Sokrates, Mikołaj Kopernik, Leonard Euler.

Zad. 2. Wymień po jednym (za każdym razem innym) wybitnym matematyku związanym z danym ośrodkiem naukowym w okresie jego świetności: Krotona, Ateny, Bolonia, Padwa, Piza, Cambridge, Królewiec, Getynga, Lwów, Wrocław.

Zad. 3. Kto to powiedział:
a) Wiem, że nic nie wiem.
b) W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów.
c) Liczby naturalne dał dobry Bóg, reszta jest dziełem człowieka.
d) Nie dotykaj moich kół.
e) Matematyka jest królową wszystkich nauk, a królową matematyki jest teoria liczb.
f) Dajcie mu obola. On chce odnosić korzyści z uprawiania matematyki.
g) Niech nikt tu nie wchodzi, kto nie zna geometrii.

 

Wyniki: 

Maksymalną ocenę 3 pkt. uzyskali jedynie:
Małgorzata Plewka - GM w ZSA PWr Wrocław i Adrian Szumski - konstruktor z Płocka.

Po 2,5 punktu otrzymali:
Daria Bumażnik - II LO Jelenia Góra, Robert Ciężabka - student matematyki stosowanej na AGH w Krakowie, Krzysztof Danielak - student informatyki przemysłowej na PWr, Krystyna Lisiowska - redaktor z Warszawy, Szymon Meyer - II LO Opole, Bolesław Mokrski - nauczyciel matematyki z Gliwic i Dominik Zygmunt - student bankowości ifinansów cyfrowych na UŁ.

Po 2 punkty otrzymali:
Marcin Faryński i Kamil Faryński - SP 11 Inowrocław, Kamil Krakowiecki - student filologii angielskiej na UŚ, Zygmunt Krawczyk - nauczyciel matematyki ze Szprotawy, Sabina Khady Sy - studentka nanotechnologii na UJ, Bartosz Szcerba i Jan Szczerba - SP 35 Szczecin, Wojciech Tomiczek - inżynier z Lipowej, Janusz Wieczorek - nauczyciel matematyki z Sandomierza i Katarzyna Wróbel - nauczycielka matematyki z Łodzi.

Po 1,5 punktu otrzymali:
Jacek Bagiński - nauczyciel matematyki z Krakowa, Kamil Demczyszyn - Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław i Aleksandra Domagała - GM 23 Wrocław.

Pozostali zawodnicy otrzymali 1 punkt lub mniej.

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Pary "mistrz-uczeń":
Sokrates - Platon
Platon - Arystoteles
Arystoteles - Aleksander Macedoński
Mikołaj Kopernik - Georg Retyk
Tycho Brahe - Johannes Kepler
Issac Barrow - Isaac Newton
Johann Bernoulli - Leonard Euler
Karl Weierstrass - Zofia Kowalewska
Hugo Steinhaus - Stefan Banach

Zad. 2. Przykładowi przedstawiciele ośrodków naukowych:
Krotona - Pitagoras
Ateny - Archimedes
Bolonia - Mikołaj Kopernik
Padwa - Galileo Galilei (Galileusz)
Piza - Fibonacci
Cambridge - Izaak Newton
Królewiec - Leonard Euler
Getynga - Karol Gauss
Lwów - Stefan Banach
Wrocław - Hugo Steinhaus

Zad. 3. Autorzy złotych myśli:
a) gr. Oida ouden eidos, łac. Scio me nihil scire - Sokrates (ojciec dydaktyki matematyki, podstawą uczenia się jest wiedza swojej niewiedzy)
b) łac. Non est regia ad Geometriam via - Euklides (do Ptolemeusza I - króla Aleksandii w odpowiedzi na pytanie, czy nie ma szybszego sposobu na poznanie geometrii niż przez lekturę "Elementów" Euklidesa)
c) niem. Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk - Leopold Kronecker (niemiecki matematyk urodzony w Legnicy, zwolennik arytmetyzacji wszystkich dziedzin matematyki)
d) łac. Noli turbare circulos meos - Archimedes (przed śmiercią do rzymskiego legionisty, który przyszedł go aresztować)
e) niem. Die Mathematik ist die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie ist die Königin der Mathematik - Karol Gauss (niemiecki matematyk przez sobie współczesnych zwany Księciem matematyków)
f) gr. Δός αὐτῷ τριώβολον, ἐπειδὴ δεῖ αὐτῷ ἐξ ὧν μανθάνει κερδαίνειν - Euklides (do służącego kiedy jeden z uczniów zapytał, co mu da studiowanie geometrii)
g) gr. ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω - Platon (hasło Akademii Platońskiej zawieszone nad wejściem do gaju Akademosa w Atenach, gdzie odbywały się nauki)

 

Powrót na górę strony