luty 2011

Data ostatniej modyfikacji:
2011-04-1

Zad. 1. Autobus linii S pokonuje swoją trasę w ciągu 42 min, 7 min stoi na pętli i 45 min jedzie z powrotem. Ile powinien trwać postój na drugiej pętli, jeśli całą linię ma obsłużyć 6 autobusów i mają one kursować co 18 min?

Zad. 2. Trójkąt KOS ma pole 12 mm2, a długość OK to 2 cm. Punkt P jest położony symetrycznie do S względem prostej przechodzącej przez O i K. Oblicz długość odcinka PS.

Zad. 3. Plansza do gry w "Kolory" jest szachownicą 100×100 pokolorowaną w ten sposób, że pola pierwszego rzędu są kolejno zielone, żółte, czerwone, zielone, żółte, czerwone itd., pola w rzędzie drugim - żółte, czerwone, zielone, żółte, czerwone, zielone itd., w trzecim - kolejno czerwone, zielone, żółte, czerwone, zielone, żółte itd., rząd czwarty wygląda tak samo jak pierwszy, piąty - identycznie jak drugi, szósty - jak trzeci, siódmy - jak czwarty itd. Ile pól jakiego koloru jest na tej planszy?

 

Wyniki: 

Luty był dla naszych Ligowiczów sprzyjający - maksymalną ocenę 3 pkt uzyskało aż 42 z nich: Gabriela Bać, Weronika Barabasz, Kacper Barański, Maciek Bartosik, Maciej Brzyski, Adriana Chachura, Bartosz Czyżewski, Ania Decker, Adrian Ferdynus, Ewa Gapińska, Adam Gawlik, Anna Górska, Dominik Hawryluk, Paulina Jacykowska, Sylwia Jurek, Maria Karwacka, Tomasz Kuśmierczyk, Aleksandra Kudryńska, Korneliusz Litman, Anna Łeń, Wojciech Łukasik, Klaudia Marcinkiewicz, Natalia Mikulska, Magda Minkiewicz, Adam Morawski, Katarzyna Nizińska, Aleksandra Ogrodnik, Nina Oszczanowska, Weronika Pinda, Alicja Pogorzelska, Piotr Polut, Justyna Popczyńska, Sylwia Rączy, Natalia Romek, Jan Równicki, Ludwik Rydzak, Mateusz Rzepecki, Beata Siorek, Barbara Słodzińska, Kajetan Wilczak, Grzegorz Zawadzki, Wiktoria Zdon.

Kolejnych ośmioro otrzymało po 2,5 pkt, ponieważ popełnili tylko drobne błędy. Najwięcej pomyłek zdarzało się w zad. 2; większość polegała na niepomnożeniu przez 2 lub pomyłce w jednostkach.

W marcu czołówkę Ligi stanowi 18 zawodników mających 15 pkt na 15 dotychczas możliwych do zdobycia. Są to: Gabriela Bać z SP w Racławówce, Weronika Barabasz z SP 21 w Radomiu, Kacper Barański z SP 28 w Wałbrzychu, Bartosz Czyżewski z SP 6 w Jeleniej Górze, Ania Decker z SP 107 we Wrocławiu, Anna Górska z SP 2 w Oleśnie, Paulina Jacykowska z SP Lauder Etz-Chaim we Wrocławiu, Sylwia Jurek z SP w Iłowie, Tomasz Kuśmierczyk z SP 24 we Wrocławiu, Korneliusz Litman z SP 45 w Białymstoku, Magda Minkiewicz z SP 46 we Wrocławiu, Aleksandra Ogrodnik z SP w Strzałkowie, Weronika Pinda z SP 28 w Wałbrzychu, Alicja Pogorzelska z SP "Atut" we Wrocławiu, Ludwik Rydzak z SP 15 w Opolu, Beata Siorek z SP 5 w Wieluniu, Barbara Słodzińska z SP 2 w Miliczu oraz Kajetan Wilczak z SP 7 w Sochaczewie.

Gratulujemy Wszystkim!

 

Odpowiedzi: 

Zad. 1. Jeśli sześć autobusów ma jeździć w odstępach 18-minutowych, na zrobienie całego okrążenia każdy autobus tej linii potrzebuje 6·18 = 108 min. Ponieważ jazda w tę i z powrotem oraz postój na jednek pętli zajmują w sumie 94 min, na drugiej pętli każdy autobus musi czekać 14 min.

Zad. 2. Niezależnie od tego, gdzie dokładnie leży punkt S, poprowadzona z niego wysokość trójkąta KOS (opadająca na bok OK lub jego przedłużenie) ma długość 1,2 mm (bo pole trójkąta KOS to połowa iloczynu tej wysokości i długości OK). Jest to zarazem odległość S od prostej przechodzącej przez O i K. Skoro P leży symetrycznie do S względem tej prostej, odległość PS musi wynosić 2,4 mm.

Zad. 3. Ponieważ każde kolejne trzy pola w rzędzie mają wszystkie trzy kolory, wszystkie pola poza setnym dają w każdym rzędzie 33 wystąpienia trzech kolorów. Zatem gdyby z szachownicy wyciąć ostatnią kolumnę, pól każdego koloru byłoby na niej 33·100=3300. W ostatniej kolumnie jest podobnie - 33 powtórzenia całej trójki kolorów i setne pole, które ma ten sam kolor co pierwsze, czyli zielony. Pól żółtych i czerwonych jest więc po 3333, a zielonych - 3334.

 

Zad. 1

W jakim czasie te autobusy mają jeździć: 12 h, 24 h czy innym?

Autobusy

Nie ma to znaczenia, tzn. oczywiście zakładamy idealistycznie, że mogą pracować nieprzerwanie w opisany w zadaniu sposób (albo że w razie zamiany pojazdu na inny następuje ona tak, że cały cykl ich kursowania nie zostaje zaburzony).

Odpowiedzi

Kiedy będą podane odpowiedzi z tego miesiąca? Dziś powinny być, a do tej pory ich nie widać.

Odpowiedzi są podawane

Odpowiedzi są podawane 3 dnia miesiąca .

Powrót na górę strony