Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-26
Organizator: 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
tel. 71 798 68 80
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl
https://wcdn.wroc.pl

 

Termin: 

zajęcia: 11 grudnia 2019, godz. 16.00 – 18.15
zgłoszenia na adres: j.palinska@wcdn.wroc.pl

 

Czas trwania kursu: 

3 godziny dydaktyczne

 

Osoba do kontaktu: 

Joanna Palińska
tel. 71 798 68 80 wew. 209 – środa

 

 

Miejsce: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Swobodna 73, Wrocław

sala 3

 

Zasięg: 
miejski
Opłata: 
płatny

36 zł

Skrót programu: 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych

Uczestnik szkolenia:

  • uporządkuje wiedzę na temat kompetencji matematycznych uczniów, 
  • pozna sposoby na zwiększenie zaangażowania uczniów na lekcjach, 
  • ugruntuje wiedzę na temat wspierania uczniów w rozwoju myślenia matematycznego oraz rozumowania,
  • opracuje materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

 

Powrót na górę strony