Projekt uczniowski w gimnazjum

Data ostatniej modyfikacji:
2013-09-24
Organizator: 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
tel. 71 79 64 560
http://www.wcdn.wroc.pl

 

Termin: 

październik 2013
kolejne edycje po zebraniu grupy

 

Czas trwania kursu: 

20 godziny

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar
tel. 71 796 45 70
e-mail: j.lazar@wcdn.wroc.pl

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

200 zł

Skrót programu: 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli gimnazjów.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN (patrz tutaj § 21a) uczniowie gimnazjum biorą udział w zespołowej realizacji projektu edukacyjnego pod opieką nauczyciela. Celem kursu jest podniesienie kompetencji nauczycieli niezbędnych do przygotowania uczniów do takiego działania. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się m.in. z programem realizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, który łączy zdobywanie wiedzy z podejmowaniem działań społecznych, edukacyjnych, biznesowych itp.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

  • znać akty prawne regulujące rolę uczniów i nauczyciela w projekcie edukacyjnym realizowanym w gimnazjum,
  • pomagać uczniom w wyborze tematu, określaniu celów i zaplanowaniu etapów realizacji projektu,
  • przygotować uczniów do efektywnej pracy w grupie,
  • stosować techniki motywowania uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów,
  • partnersko kierować wykonaniem zaplanowanych działań i pomagać w przygotowaniu publicznego przedstawienia rezultatów projektu,
  • wdrażać uczniów do samooceny i oceny koleżeńskiej oraz oceniać wkład uczniów w realizację projektu,

osoby prowadzące zajęcia: Jolanta Łuc, Jolanta Lazar

 

Powrót na górę strony