Jak wdrożyć podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej

Data ostatniej modyfikacji:
2019-09-27
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław
tel. 508 691 035

https://dodn.dolnyslask.pl

Termin: 

14, 16 X 2019, godz. 15.00-18.15
rejestracja

 

Czas trwania kursu: 

8 godzin

 

Osoba do kontaktu: 

Jolanta Lazar
tel. 508 691 079
e-mail: jolanta.lazar@dodn.dolnyslask.pl

 

Miejsce: 

w siedzibie organizatora

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

80 zł

Skrót programu: 
  • Szczegółowa analiza podstawy programowej dotycząca zmian celów i treści nauczania w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym. 
  • Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej – zestawienie treści nauczania w szkole podstawowej z treściami nauczania matematyki w zakresie podstawowym. 
  • Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do potrzeb uczniów i szkoły. 
  • Dobór zadań i ćwiczeń zgodnych z podstawą programową i wymogami egzaminu maturalnego rozwijających umiejętności i kompetencje matematyczne uczniów. Wskazówki metodyczne. Przykłady dobrych praktyk.

 

Powrót na górę strony