Elementy ekonomii na matematyce

Data ostatniej modyfikacji:
2019-10-26
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

https://dodn.dolnyslask.pl

 

Termin: 

 

Czas trwania kursu: 

6 godzin dydaktycznych

 

Osoba do kontaktu: 

Małgorzata Bieńkowska

tel. 508 690 969

e-mail: malgorzata.bienkowska@dodn.dolnyslask.pl

Barbara Bieńkuńska

tel. 508 691 029

e-mail: barbara.bienkunska@dodn.dolnyslask.pl

 

Miejsce: 

DODN Filia w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 43
tel. 508-690-953
e-mail: dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl

DODN we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
tel. 508-691-035
e-mail: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

 

Zasięg: 
regionalny
Opłata: 
płatny

60 zł

Skrót programu: 

Warsztaty mają na celu doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych i ekonomicznych uczniów. Skierowane są do nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych.

Poruszane będą następujące tematy: 

  • Realizacja wymagań ogólnych wpisanych w podstawę programową z matematyki poprzez edukację ekonomiczną. 
  • Przełożenie problemów ekonomii na język matematyki. 
  • Projektowanie zajęć zawierających elementy z zakresu ekonomii praktycznej możliwych do realizacji na lekcjach matematyki.

 

Powrót na górę strony