Matematyka i Ekonomia dla kl. 7-8 (XIV)

Data ostatniej modyfikacji:
2024-02-11
Autor: 
Jolanta Lazar
konsultant DODN we Wrocławiu
Organizator: 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław
https://dodn.dolnyslask.pl

strona domowa konkursu

 

Partnerzy:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Fundacja Pro Mathematica we Wrocławiu
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu
Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu

 

Honorowy patronat:

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Terminy: 

zgłoszenia do 9 lutego 2024
I etap - 15 lutego 2024
II etap - 14 marca 2024
III etap – 18 kwietnia 2024
uroczyste zakończenie - 8 maja 2024 

 

Konkurs promuje edukację ekonomiczną wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych, uczy przedsiębiorczości i podejmowania decyzji dotyczących m.in. lokat, kredytów i buchalterii domowej.  Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Od roku szkolnego 2012/13 rozgrywany jest podobny konkurs dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

 

Historia: 

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. Organizatorem było wówczas Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs adresowany był do gimnazjalistów i cieszył się sporym zainteresowaniem. W latach 2009-2017 roku konkurs organizowany był we współpracy z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu, a w roku szkolnym 2017/2018 - we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Począwszy od drugiej edycji konkurs dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Od roku szkolnego 2019/2020 organizatorem konkursu jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym.

 

Skrót regulaminu: 
  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego.
  • Etap szkolny. W tym etapie szkoły wyłaniają 3-osobowe zespoły, które reprezentują je w II etapie zawodów. Uczniowie pracują indywidualnie, rozwiązując testy wielokrotnego wyboru (40 zadań na 60 minut).
  • Etap I. Uczniowie pracują indywidualnie, rozwiązując testy wielokrotnego wyboru, testy uzupełnienia i testy krótkiej odpowiedzi (40 zadań na 60 minut). Wynik drużyny to suma punktów uzyskanych przez jej członków. Do III etapu jest kwalifikowanych 10 najlepszych drużyn. W przypadku remisów przeprowadza się dogrywkę.
  • Etap II. Składa się z trzech rund po 30 minut. Uczniowie pracują zespołowo, rozwiązując zadania otwarte, krzyżówki, rebusy, inscenizując scenki itp. Laureatami zostają trzy najlepsze drużyny. W razie remisu odbywa się dogrywka.

 

Przykładowe zadania: 

Etap I

1. Bank pobiera za usługę opłatę (zwaną prowizją) wynoszącą 0,5% wpłacanej kwoty, lecz nie mniej niż 4,50 zł. Za rachunek telefoniczny na kwotę 800 zł prowizja wynosi:
A. 4 zł  B. 4,50 zł  C. 8 zł  D. 40 zł

2. Pan Wiśniewski postanowił kupić małe mieszkanie. W gazecie znalazł 4 oferty. Które z tych mieszkań jest najtańsze?
A. Mieszkanie jednopokojowe, 35 m2, jasna kuchnia, 2300 zł/m2 .
B. OKAZJA! Słoneczne, małe (36 m2) mieszkanie za jedyne 82 tys. zł.
C. Mieszkanie o powierzchni 32 m2, cena 2100 zł/m2 + 22% VAT.
D. Mieszkanie willowe 150 m2, jedynie 1800 zł/m2.

3. Księgarz obniżył o 10% planowaną początkowo cenę atlasu, a mimo to jego zysk wyniósł 8%. Jaki był planowany początkowo zysk ze sprzedaży tego atlasu?
A.30%  B. 12%  C. 18%  D. 20%

 

Etap II

Firma telekomunikacyjna TELEGADUŚ oferuje trzy rodzaje taryf.

1. Dla osób wykorzystujących miesięcznie mniej niż 100 impulsów najkorzystniejsza jest taryfa:
A. Alfa  B. Beta  C. Alfa i Beta  D. Gamma

2. Przy jakiej liczbie impulsów najkorzystniejsza jest taryfa Gamma?

3. Spośród skrótów: BID, BIN, NIP, NRB, PIN, PIT, SDR, SPA wybierz trzy i dopasuj do definicji.
a) Jednoznaczny identyfikator rachunku bankowego. W polskim systemie numeracji rachunków składa się z 26 cyfr.
b) Pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku - emitenta oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę.
c) Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty, zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty. W Polsce numer ten składa się najczęściej z 4 cyfr. 

 

Etap III

1. Puszki z groszkiem sprzedaje się w supermarkecie po 1,60 zł. Tygodniowo sprzedaje się 400 puszek. Kierownik szacuje, że każde 10 gr obniżki spowodowałyby dodatkową sprzedaż 100 puszek tygodniowo. Supermarket kupuje puszki od producenta płacąc 1 zł za puszkę. Jaką cenę powinien ustalić sprzedawca, aby jego zysk był największy?
Zapisz wzór zależności zysku od wartości obniżki ceny puszki groszku.

2. W 2000 roku Ewa - mieszkanka Warszawy - była na wakacjach w Grecji. Noclegi i przelot opłaciła w biurze podróży. Potrzebowała  jeszcze kupić drachmy na wyżywienie i inne wydatki. Na zakup waluty Ewa przeznaczyła 1720 zł. W pobliskim kantorze Wisła drachm akurat nie było. Ewa postanowiła kupić marki albo dolary i wymienić je w Grecji w kantorze Adonis. Co powinna kupić, aby wymiana była dla niej korzystniejsza?

3. Wpłaciłeś 100 zł na konto, którego oprocentowanie jest równe 10% w stosunku rocznym. Jaka będzie realna wartość twoich pieniędzy po roku, jeżeli inflacja roczna jest równa 2%? Wynik zaokrąglij do 0,01. Jakie jest realne oprocentowanie w tym banku?

 

Powrót na górę strony