KOMUNIKAT


Do 10 II trwa rekrutacja śródroczna na matematykę na UWr.
Przygotowano 50 miejsc na studiach I i 100 miejsc na studiach II stopnia.

Powrót na górę strony